Potilaan lähettäminen

Miten lähetän potilaan Sydänsairaalaan

Sydänsairaala tuottaa sydänsairauksiin ja niiden hoitoon erikoistuneita palveluita valtakunnallisesti. Sydänsairaalaan on mahdollista päästä hoitoon potilaan asuinpaikasta huolimatta terveyskeskus-, sairaala-, työterveys- tai yksityislääkärin tekemällä lähetteellä hyödyntäen potilaan valinnanvapautta.

Ohjeet lähetteen tekemiselle

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Lähetteessä tulee käydä ilmi potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten. Lähetteestä tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Miksi potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon
  • Mitä tutkimuksia ja hoitoja potilaalle on tehty ennen lähettämistä Sydänsairaalaan
  • Vapaamuotoinen kirjaus siitä, että potilas käyttää oikeuttaan vapaaseen hoitopaikan valintaan (potilaan valinnanvapaus)
  • Tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden tulokset (erillisenä liitteenä)

Tutustu erikoisala- ja sairauskohtaisiin läheteohjeisiin täältä. Lähetteestä pyritään aina antamaan palaute. Lisätietoja voi kysyä jo lähettämisvaiheessa.

Lähetepohja

Lähetepohja on valmiina B1-lähetelomakkeessa niissä organisaatioissa, joiden tietojärjestelmiin se on ollut mahdollista liittää. Kun potilas lähetetään Tays Sydänsairaalaan, sähköinen lähete osoitetaan joko; Tays/Sydänsairaala Tampere tai KHSHP/Sydänsairaala Hämeenlinna. Paperilähetteet osoitetaan samalla tavalla ja postitetaan valittuun hoitopaikkaan. Osoitteet alla.

Tays Sydänsairaala Tampere
PL 2000, 33521 TAMPERE

Tays Sydänsairaala Hämeenlinna
Ahvenistontie 20, 13530 HÄMEENLINNA

Helsingin Sydänsairaala
Länsisatamankatu 16
00180 HELSINKI

Kansallisten hoitoon pääsyn kriteerien noudattaminen

Kiinnitä lähetettä laatiessa erityistä huomiota siihen, että kansalliset hoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät. Potilaan kannalta on valitettavaa, mikäli hoitoon pääsy viivästyy puutteellisten tietojen takia tai leikkaus peruuntuu, jos leikkauskriteerit eivät täyty.