Sydänsairaala työpaikkana

Kannustava, motivoiva ja toisia arvostava ilmapiiri työyhteisön kulmakivenä

Meillä Sydänsairaalassa työskennellään kannustavassa, motivoivassa ja toisia arvostavassa ilmapiirissä. Kaiken toimintamme tavoitteena on sydänpotilaiden hyvä hoito ja mielenrauha.

Sydänsairaala on sydänpotilaan ympärille koottu organisaatio, jossa sydänhoidon eri asiantuntijat tekevät yhdessä työtä potilaan parhaaksi. Toiminnasta vastaavat noin 400 asiantuntijaa, joista noin 70 lääkäriä, 270 hoitajaa ja 60 tukipalveluita tuottavia henkilöitä ja osastosihteereitä. Tavoitteenamme on pysyvät työsuhteet ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti taataksemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja palvelun potilaillemme. Tästä syystä henkilöstön perehdytys, työhyvinvoinnin kehittäminen ja yhteistyö ovat keskeisellä sijalla Sydänsairaalan henkilöstöpolitiikassa. Sairaalamme henkilökunnan rekrytointia koordinoi henkilöstöjohtaja, joka toimii yhteistyössä yksiköiden johtajien ja lähiesimiesten kanssa.

Työsuhde-etujamme

Merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn lisäksi tarjoamme työntekijöillemme muun muassa seuraavia etuja:

  • Joustavat työajat
  • Lastenhoitoapu
  • Mahdollisuus kouluttautumiseen ja opiskeluun työn ohella
  • Mahdollisuus tutkimuksen tekoon
  • Tuki työpaikkaruokailuun
  • Työmatkatuki/Pysäköintietu
  • Mahdollisuus työnkiertoon
  • Työhyvinvointitoiminta ja Kunnossa 55 -ohjelma terveyden edistämiseen ja työssä jaksamiseen

Meillä työskentelevien sanomaa

”Meillä on hyvä työilmapiiri. Tunnen, että Sydänsairaala työnantajana arvostaa jokaisen työpanosta. Kaikilla on lisäksi todellinen halu auttaa potilaita.”

”Koen työni mielekkääksi ja arvokkaaksi. Voin Sydänsairaalassa tehdä työtä, jota pidän tärkeänä.”

”Suora palaute potilailta on ollut hyvää. Kun annat toiselle sydämellä, saat itse myös takaisin.”

”Meillä on inhimillinen organisaatio sekä hyvät esimiehet. Kaikkien tavoitteena on toimia potilaan parhaaksi.”