Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Sydänsairaalalle yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vastuullista toimintaa, laadukasta hoitoa, koulutusta ja tutkimusta sekä terveydenhuollon kehittämistä asiakaslähtöisesti. Tärkein tehtävämme on taata sujuva ja laadukas hoito
potilaillemme.

100 % suomalainen, vastuullinen toimija

Meille yhteiskunnallinen yrittäjyys on toiminnan avoimuutta ja yhteiskunnallisten vaikutusten osoittamista. Meille on tärkeää, että olemme 100% suomalainen, vastuullinen toimija. Sydänsairaala on Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueiden omistama osakeyhtiö.

Vaikuttavan ja kustannustehokkaan potilashoidon turvaaminen

Yhtiöjärjestyksemme mukaan toimintamme tärkein tavoite on vaikuttavan ja kustannustehokkaan potilashoidon turvaaminen. Potilaan keskiöön nostava järjestelmä on inhimillinen, lisää hyvinvointia ja säästää ajoissa aloitetun ja oikein valitun hoidon kautta yhteiskunnallisia kustannuksia.

Julkisen sairaanhoidon kehitystoiminta

Yhteiskunnallisuus on meille myös aktiivista kehitystoimintaa. Olemme mukana kehittämässä julkista sairaanhoitoa Terveydenhuoltolain viitoittamalla tiellä asiakaslähtöisempään ja laadukkaampaan suuntaan. Haluamme toimia esimerkkinä siinä, miten yritysmuotoisessa toiminnassa järkeväksi todetut toimintamallit toimivat samanaikaisesti erikoissairaanhoidossa ja tekevät julkisen terveydenhuollon harjoittamisesta tehokasta, laadukasta ja kannattavaa.

Työntekijöidemme hyvinvointi luo pohjan kehittämiselle

Hyvän toiminnan edellytys on työhyvinvoinnin aktiivinen ylläpitäminen – sen kehittämisen meillä mahdollistaa hyvä ja osaava henkilöstö ja potilasta hoitavat huipputiimit. Työhyvinvointia Sydänsairaalassa ylläpidetään työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöllä.

Sydänsairaala on Yhteiskunnallinen yritys

Vuonna 2016 Sydänsairaalalle myönnettiin ensimmäisen kerran Yhteiskunnallinen
yritys -merkki. Suomalaisen Työn Liitto myöntää merkin yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista
yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia ja jotka käyttävät vähintään puolet voitostaan
tämän työn tukemiseen. Tärkeää on myös yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja
toiminnan avoimuus.

Tutustu suomalaisen työn merkkeihin: linkki Suomalaisen Työn Liiton sivuille