Suomeksi  •  På svenska  •  In English  •  По-русски
TAYS Sydänsairaala
Suomeksi  •  På svenska  •  In English  •  По-русски

Sydänsairaalan videot

Näin pääset hoitoon Sydänsairaalaan - Tussitaikurit
Näin pääset hoitoon Sydänsairaalaan - Tussitaikurit
Haluatko kertoa oman

POTILASTARINASI?

Esittelyssä sydämen professori Kjell Nikus

23.5.2017

Kabinetin takassa palaa kotoisa tuli. Professori luettelee kameralle liikunnan hyötyjä sydämelle. Vaikka haastattelu sujuu ihan sovitusti, haastateltavalla alkaa olla takkatulen loisteessa kuuma. Mutta tämänkin lämmön Kjell Nikus kestää, kun saa edistää sydämen asiaa. Samalla sitkeydellä ja omistautumisella hän ohjaa lääketieteen opiskelijoita kardiologian pariin.

Tampereen yliopiston sisätautiopin, erityisesti kardiologian professoriksi talvella nimitetty Kjell Nikus on opiskelijoille jo ennestään tuttu. Määräaikaisena professorina hän on toiminut jo pari vuotta. Kjellin opetustyö koostuu perusopetuksesta, kuten luennoista ja ryhmätöistä, mutta myös opetuksen kehittämisestä ja suunnittelusta. Lisäksi professori vastaa erikoislääkärikoulutuksesta.

Aivan erityisesti hän haluaa innostaa opiskelijoita kardiologian pariin.

– Kardiologia on monipuolinen, dynaamisesti kehittyvä ala, Kjell Nikus luettelee. Ovathan sydän- ja verisuonitaudit edelleen kansantauteja, jonka hoitoon halutaan panostaa.

– Kardiologian erikoisalalla pääsee hyödyntämään kliinisiä lääkärintaitoja ja perehtymään kuvantamistutkimuksiin. Lisäksi pitää olla mielenkiintoa käsillä tekemiseen.

Kannustava proffa

Kjell pitää yhdessä sydän- ja rintaelinkirurgian professorin Jari Laurikan kanssa opiskelijoille Syväri-pajaa, jossa syventäviä opintoja tekevät opiskelijat saavat ohjausta ja tukea sekä kannustusta väitöskirjan tekoon.

– Sydänsairaalasta etsitään opiskelijoille aktiivisesti projekteja. Täällä pääsee tutkimaan ja tekemään. Lisäksi koko henkilöstö kiinnittää hienosti huomiota jokaiseen opiskelijakohtaamiseen. Näin rakennetaan Sydänsairaalan mainetta opetussairaalana.

Jari Laurikka luonnehtii Kjell Nikusta opettajana ja kollegana samoilla adjektiiveilla:

– Hän on tarkka ja perinpohjainen, paneutuva ja ystävällinen. Kjell on erittäin arvostettu alallaan, erityisesti EKG tulkinnan osalta hän on selkeästi ”Euroopan tasoa”!

Kjellin työhön kuuluu kardiologiksi erikoistuvien koulutus Sydänsairaalassa, mutta myös keskussairaalavaihetta suorittavien erikoistuvien ”tilanneseuranta”. Professorilla on tapana käydä erikoistuvien kanssa kehityskeskusteluja: missä mennään, mitä tekemättä, mitä toiveita.  Hän on pidetty opettaja.

Lähestyttävä proffa

– Yksi parhaista proffista, joita tiedekunnassamme on, ylistää lääketieteen opiskelija Joonas Leivo. Kjell selittää asiat erittäin tarkasti, joka ainakin minun oppimiselleni on ollut hyvä asia. Hän myös vastaa kysymyksiin riittävän laajasti, enkä ole ainakaan vielä keksinyt kysymystä, johon Kjell ei olisi osannut vastata mitään. 

Joonas Leivo on mukana Kjellin ja Markku Eskolan vetämässä tutkimusryhmässä tutkimassa sydäninfarktipotilaiden sydänfilmimuutoksia.

– Kjell ei oikeastaan vaadi mitään erityistä, ainakaan ei ole siltä tuntunut. Hän ymmärtää, että me nuoremmat tarvitsemme vielä aika paljon ohjausta monessa asiassa. Esimerkiksi artikkelia kirjoittaessa hän antaa rauhassa itse kirjoittaa, mutta kommentoi ja auttaa viemään tekstiä eteenpäin tarvittaessa. Hänet on aina saanut helposti kiinni, joko sähköpostilla tai puhelimella, ja Kjellhän käyttää myös WhatsAppia ansioituneesti.

– Hän saattaa istua Finn-Medin ruokalassa opiskelijoiden kanssa samaan pöytään ja kysellä ihan yleisesti, mitä kuuluu.

Luottoproffa

Nikuksen työajasta puolet menee opetukseen ja puolet Sydänsairaalan töihin. Professorin pestin ansiosta hän pystyy nykyään tekemään omaa tutkimustyötään jopa työajalla. Kjell Nikus tekee myös jatkuvasti kliinistä työtä; pitää polia ja konsultoi etäkardiologina erityisesti EKG-asioista.

Ja aina, kun tarvitaan urheilijan sydämeen liittyvää tietoa, käännytään Kjell Nikuksen puoleen. Hän on myös muutamien urheilijoiden luottolääkäri.

- Onneksi Kjell on hoitanut minua koko sairauteni ajan, toteaa nuori ampumahiihtäjä Anna Hiidensalo, joka joutui keskeyttämään harjoittelunsa sydänoireiden vuoksi.   Kjell jaksaa kannustaa, että sairaus joskus päättyy.

Kamera käy takkatulen hohteessa edelleen. Kjell Nikus kertaa liikunnan hyötyjä sydämelle. Ja niin valmistuu Sydänsairaalalle professoritasoinen asiantuntijavideo opetustyön ja polin välissä.

*****************************************************************************

Bio: Kjell Nikus
Kardiologian professori, lääketieteen tohtori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri

Kjell Nikus on syntynyt 24.7.1954 Vöyrillä, missä kävi kansakoulun ja lukion. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Vöyrillä 1973. Samana vuonna hän aloitti lääketieteenopinnot Oulun yliopistossa, jossa suoritti LL-tutkinnon 1978.

Ammatillinen ura alkoi Uudenkaarlepyyn terveyskeskuksen johtavana lääkärinä. Reilun viiden vuoden terveyskeskustyöskentelyn jälkeen hän aloitti erikoistumisen sisätauteihin Vaasassa. Vuonna 1988 Nikus siirtyi erikoistumiskoulutuksen yliopistovaiheessa TAYS:iin, jossa valmistui sisätautien erikoislääkäriksi 1989. Hän toimi viisi vuotta sisätautilääkärinä Pietarsaaressa kunnes aloitti kardiologian erikoistumisen Vaasassa 1996. Hän valmistui kardiologian erikoislääkäriksi 1998. Hän suoritti lääketieteen tohtorin tutkinnon 2012; väitöskirjan aiheena oli EKG sepelvaltimotautikohtauksessa.

Nikus on toiminut kardiologian erikois- ja apulaislääkärin tehtävissä 1998-2014 ja osastonylilääkärinä 2014 alkaen. Nikus sai kardiologian dosentin arvon 2013.

Nikuksen aktiivinen tutkijan ura alkoi 1990-luvun lopulla ja kansainvälinen yhteistyö on alusta lähtien ollut hyvin keskeisessä asemassa. Euroopan ulkopuolisia tutkimuskumppaneita on mm. Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Kiinassa Israelissa ja Turkissa. Tutkimustyön painopistealueita ovat EKG ja sepelvaltimotautikohtaus. Erityisesti EKG:n diagnostinen ja ennusteellinen arvo sepelvaltimokohtauksessa ja rakenteellisissa sydänvioissa on ollut monen tutkimuksen aiheena. Omassa tutkimusryhmässä on tällä hetkellä 10 potentiaalista väitöskirjatyöntekijää.

Nikus on toiminut vastaväittäjänä kerras ja väitöskirjatyön esitarkastajana hän on ollut kahdesti. Nikus on suorittanut vertaisarviointeja useissa tieteellisissä julkaisuissa. Hän on toiminut hallitustehtävissä Suomen Kardiologisessa Seurassa ja aloitteen tekijänä Seuran akuuttikardiologian jaoksen perustamiselle. Nikus kuuluu jäsenenä mm. seuraaviin tieteellisiin ja ammatillisiin yhdistyksiin: Acute Cardiovascular Care Association of European Society of Cardiology, Suomen sisätautilääkärien yhdistys, Finska Läkaresällkapet, Lääketieteen Seura Duodecim ja Suomen Kardiologinen Seura.

Nikus on etäkardiologian uranuurtaja Suomessa ja hän vastaa Tays Sydänsairaalan EKG-lähtöisestä kardiologian internet-pohjaisesta konsultaatiotoiminnasta mm. vastaamalla valtaosaan konsulttipyynnöistä.

Vuoden 2017 alussa Kjell Nikus nimettiin Tampereen yliopiston sisätautiopin, erityisesti kardiologian professorin osa-aikaiseen (50%) tehtävään

Nikuksella on kaksi aikuista lasta, Tomas (s.1975) ja Anna (1978).

Kjell Nikukselle mieluista vapaa-ajan toimintaa ovat lintujen tarkkailu, kuntoliikunta mieluiten ulkoilmassa, matkustaminen, kielten opiskelu ja lastenlasten kanssa oleminen.

 

Sydänsairaalan videot

Näin pääset hoitoon Sydänsairaalaan - Tussitaikurit
Näin pääset hoitoon Sydänsairaalaan - Tussitaikurit
Haluatko kertoa oman

POTILASTARINASI?