Pihlajalinna aloittaa uuden sydänoireiden selvittämiseen tarkoitetun palvelun yhteistyössä Sydänsairaalan kanssa

Sydänsairaalan logo ulko-oven päällä

Pihlajalinna avaa uuden puhelinpalvelun ja mobiilisovelluksen, jonka avulla voi hakea apua huolta aiheuttaviin aikuisten sydänoireisiin. Palvelu on tarkoitettu esimerkiksi kiireettömien rytmihäiriö- ja rintakiputuntemusten tai muiden sydänperäisiksi epäiltyjen oireiden selvittelyyn. Palvelu tuotetaan yhteistyössä Sydänsairaalan kanssa, joka tarjoaa potilaille tarvittaessa erikoissairaanhoidon palveluja.

Helmikuun 24. päivä avattava palvelu lanseerataan aluksi Varsinais-Suomen alueella, mutta sen käyttö on mahdollista kaikkialla Suomessa. Sydänoireiden selvittelyn voi aloittaa joko asioimalla sairaanhoitajan kanssa Pihlajalinnan terveyssovelluksessa tai soittamalla Pihlajalinnan hoitajapuhelimeen. Hoitajan kanssa asiointi on maksutonta.

– Sairaanhoitaja voi ohjata asiakkaan etälääkärin vastaanotolle, jonne pääsee heti. Mikäli lähetekriteerit julkiseen erikoissairaanhoitoon täyttyvät, jatkotutkimukset ja -hoito järjestyvät Pihlajalinnan Turun toimipisteen kautta, kuvaa Pihlajalinnan operatiivinen johtaja Teija Kulmala.

Palvelun tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa sydänhoidon saatavuutta sekä myös vähentää päivystyspalvelujen kuormitusta.

– Mahdollisen sydänsairauden aikainen toteaminen tekee hoidosta sujuvampaa ja edistää potilaan pärjäämistä arjessa. Sydänsairaalan laajaa kardiologiverkostoa voidaan hyödyntää sydänsairauksien diagnosoinnissa ja hoidossa myös Pihlajalinnan vastaanotoilla, kertoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.

Sydänsairaala ja Pihlajalinna solmivat aiesopimuksen yhteistyöstä keväällä 2019. Yhteistyön tavoitteena on sujuvoittaa sydänpotilaiden hoitoon pääsyä, vastata väestön ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Nyt avattava sydänoirepalvelu on ensimmäinen yhteistyönä tuotettu julkisen ja yksityisen rajapinnat ylittävä palvelu.

Tutustu palveluun Pihlajalinnan verkkosivuilla

Lisätietoja

Teija Kulmala, operatiivinen johtaja, Pihlajalinna, p. 050 347 4661, teija.kulmala@pihlajalinna.fi
Kari Niemelä, toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, kari.niemela@sydansairaala.fi
Paula Arvilommi, aluejohtaja, Varsinais-Suomi ja lääketieteellinen johtaja, Pihlajalinna, p. 040 523 3596, paula.arvilommi@pihlajalinna.fi

Sydänsairaalassa tehtiin 1000. TAVI-toimenpide

TAVI-tiimi potilaan vuoteen ympärillä

Tays Sydänsairaala toi TAVI-hoitomuodon (transcatheter aortic valve implantation) Suomeen toukokuussa 2008. TAVI-toimenpiteessä sydämen aorttaläpän ahtauma hoidetaan katetritekniikalla, jolloin aorttatekoläppä laitetaan verisuonireittiä pitkin. Sydänsairaalassa oli juhlan paikka 13. helmikuuta 2020, kun vuorossa oli Sydänsairaalan 1000. TAVI-toimenpide.

– Seuraava tuhat TAVI-toimenpidettä tulee täyteen arviolta jo viiden vuoden kuluttua, sillä hoito on kehittynyt näiden kuluneiden 12 vuoden aikana, kertoo kardiologian toimenpidepalvelujen toimintojohtaja, ylilääkäri Markku Eskola.

Sydänsairaalan 1000. TAVI-potilas sai hoitotiimiltä myös kukkakimpun muistoksi onnistuneesta sydäntoimenpiteestä.

Sydänsairaalan kehittämä sydämentahdistimien kuukausilaskutusmalli helpottaa kustannuspainetta Pirkanmaan kunnissa

Tays Sydänsairaalan etupihaa

Tahdistinhoitoa tarvitsee yhä suurempi osa ikääntyneistä sydänpotilaista. Sydänsairaalan uudessa elinkaarimallissa potilaiden kotikunnat maksavat tahdistinhoidosta perinteisen kertasuoritteen sijaan kuukausimaksua laitteen käytön ajan. Osassa Pirkanmaan kuntia jo pilotoidun elinkaarimallin käyttöönotto laajenee kevään 2020 aikana.

Sydänsairaalassa asennetaan sydämentahdistin vuosittain noin 1500 potilaalle, joista lähes kaikki ovat etäseurannassa tahdistinpoliklinikalla. Hoidon ja tahdistinlaitteen kustannuksista vastaa potilaan kotikunta.

– Tahdistinhoidoilla on tärkeä rooli sydänpotilaiden hoidossa, mutta myös kuntien maksamat kulut ovat merkittäviä suuren potilasmäärän vuoksi. Tahdistimien kuukausilaskutusmallissa potilaan kotikunnalta laskutetaan tahdistimen laitosta yksi hinta ja tahdistinlaitteesta kuukausimaksua vain sen ajan, kun laite on potilaan käytössä, kertoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Kari Niemelä.
– Elinkaarimalli sisältää myös tahdistinlaitteen pitkän takuun. Jos laite vikaantuu takuuaikana, laitevalmistajat vastaavat yhdessä Sydänsairaalan kanssa, että kunnille ei tule tästä lisäkustannuksia.

Tampereen kaupunki on ollut mukana Sydänsairaalan elinkaarimallin pilotissa alusta saakka.

– Elinkaaripalvelu on konkreettinen esimerkki siitä, miten hoidon vaikuttavuus voidaan huomioida palvelumallissa ja kuntalaskutuksessa. Potilaat hyötyvät, kun terveydenhuollon intressit ovat terveyshyödyn lisäämisessä, jatkaa Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty.

Taustalla vaikuttavuusperusteisuus

Sydänsairaalassa panostetaan vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon kehittämiseen, jonka edellytyksenä ovat laaturekisterit ja mittava oma data-analytiikka.
– Uusi laskutusmalli kannustaa aiempaa enemmän hoidon vaikuttavuuden huomioimiseen, toteaa Sydänsairaalan talousjohtaja Aki Haukilahti.

Lisätietoja

Kari Niemelä, toimitusjohtaja, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, kari.niemela(at)sydansairaala.fi
Aki Haukilahti, talousjohtaja, Sydänsairaala, p. 050 526 5466, aki.haukilahti(at)sydansairaala.fi