Sydänsairaala panosti toimenpidepotilaiden viihtyvyyteen ja varautuu samalla suuremman potilasmäärän hoitamiseen

Potilaita ja hoitaja toimenpideosastolla

Sydänpotilaiden määrän kasvaessa Sydänsairaala muutti perinteisen päiväosastonsa toimenpideosastoksi, jossa potilaat odottavat toimenpidettä viihtyisässä olohuoneessa, siirtyvät saliin omissa vaatteissa ja toipuvat valvotusti samalla osastolla. Tavoitteena on tehdä potilaan hoitokokemuksesta sujuvampi ja vähemmän sairaalamainen. Uudella osastolla voidaan järjestää keskitetysti potilaan koko hoitokäynti.

Tays Sydänsairaalassa hoidetaan vuosittain 4500 toimenpidepotilasta, joille tehdään esimerkiksi sepelvaltimoahtauman pallolaajennus, tahdistimen asennus tai aorttaläpän korjaus TAVI-toimenpiteellä. Maaliskuussa 2020 valmistui kardiologisen päiväosaston tilojen ja toiminnan uudistaminen toimenpideosastoksi, jossa ympäristö on vähemmän sairaalamainen, ja hoitokokemus on sujuvampi ja turvallinen. Samalla osastolle järjestyi myös enemmän potilaspaikkoja.

– Perinteisesti sairaalaan tuleva potilas makuutetaan heti sairasvuoteelle, vaikka hänen vointinsa ei vaatisi vuodelepoa. Esimerkiksi sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vaatii vain lyhyen seurannan osastolla. Loungessa eli ”olohuoneessa” toimenpidettä odottava potilas voi selata tabletilla tv-ohjelmia, hakea jääkaapista mieleisen välipalan ja automaatista kahvia. Edes toimenpidesaliin ei ole välttämätöntä pukea sairaalavaatteita, kertoo toimintopäällikkö Jyri Koivumäki Tays Sydänsairaalasta.
– Toimenpiteen jälkeen potilaan toipuminen järjestyy samalla osastolla joko tuolipaikalla, perinteisellä vuodepaikalla tai vaativammissa toimenpiteissä heräämötasoisella paikalla. Vain poikkeustapauksessa potilas siirretään sydänvalvontaan tai vuodeosastolle.

Esimerkkiä Englannista

Aiemman päiväosaston nimi antoi suppean kuvan toiminnasta, sillä osastolla on koko ajan hoidettu myös yöpyviä potilaita.

– Henkilökunta osallistui aktiivisesti uuden osaston suunnitteluun niin, että toiminta palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla potilaitamme. Myös hoitajien työn mielekkyys kasvaa, kun samalla osastolla voi hyödyntää osaamistaan potilaiden hoidossa aina toimenpiteiden valmisteluista vaativaan jälkihoitoon saakka, kertoo osaston palveluvastaava Niina Hietamies.

Sydänsairaala haki uuteen toimintatapaan ideoita yhteistyökumppaniltaan Englannista, Liverpool Heart and Chest -sairaalasta, joka on valittu useita kertoja Englannin parhaaksi julkiseksi sairaalaksi.

– Liverpoolissa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että hoito pystytään järjestämään tehokkaasti myös kodinomaisessa tilassa, toteaa toimintojohtaja, ylilääkäri Markku Eskola.

Lisätietoja

Markku Eskola, toimintojohtaja, kardiologian ylilääkäri, p. 03 311 66080, markku.eskola@sydansairaala.fi
Mirja Tilus, palvelupäällikkö, p. 03 311 69208, mirja.tilus@sydansairaala.fi

Sydänsairaala tukee Team Rynkeby – God morgon -hyväntekeväisyysprojektia

Mari Kettunen, Kari Niemelä ja Team Rynkeby -diplomi

Sydänsairaalan toimenpideyksikön angiotiimin sairaanhoitaja Mari Kettunen on mukana kauden 2019–2020 Team Rynkeby – God Morgon -joukkueessa. Sydänsairaala tukee joukkuetta kultasponsorina. Team Rynkeby – God Morgon on eurooppalainen hyväntekeväisyysprojekti, jossa pyöräilyjoukkueet osallistuvat kauden aikana erilaisiin tapahtumiin ja keräävät samalla rahaa vakavasti sairaiden lasten tukemiseksi.

Kerätyt varat ohjataan lasten syövän tutkimukseen ja hoitojen kehittämiseen Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiön kautta sekä syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä psykososiaaliseen tukemiseen Sylva ry:n kautta.

Kausi huipentuu heinäkuussa 2020, kun joukkue pyöräilee Tampereelta Pariisiin. Marin valmistautumista ensi kesän koitokseen seurataan myös Sydänsairaalan Facebook-sivulla.
– Syyskuussa alkanut valmistautuminen on ollut peruskunnon rakentamista kolmesti viikossa muun muassa sauvakävelemällä ympäri Pirkanmaata ja spinning-tunneilla. Odotan jo huhtikuuta, jolloin pääsemme aloittamaan joukkueen yhteiset pyöräilylenkit, Mari kertoo.
– Tämä on todella mukavaa vaihtelua arkeen, vaikka yhteisiä harjoituksia onkin toisinaan hankalaa yhdistää työhöni, johon kuuluu paljon päivystystä ja aamuvuoroja.

Lue lisää Team Rynkebyn sivuilta

Kuvassa Mari Kettunen ja Team Rynkebyn kultasponsoritodistus, jonka vastaanotti Sydänsairaalan toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Kari Niemelä.

Sydänsairaala ja Liverpool Heart and Chest Hospital kehittävät yhdessä tulevaisuuden sairaalapalveluja

Tays Sydänsairaalan aula

Sydänhoidon edelläkävijät Sydänsairaala ja Liverpool Heart and Chest Hospital ovat aloittaneet suomalais-englantilaisen kehittämisyhteistyön. Tavoitteena on edistää potilaskeskeistä hoitoa julkisessa erikoissairaanhoidossa.

Sydänpotilaiden hoitoon erikoistuneet sairaalat, Sydänsairaala ja Liverpool Heart and Chest Hospital, ovat kehittäneet omaa toimintaansa potilaslähtöisesti jo vuosia. Liverpoolin sairaala on muun muassa valittu useita kertoja potilasarvioinnin perusteella Englannin julkisen terveydenhuollon parhaaksi sairaalaksi (National Health Service). Toiminta-alueidensa edelläkävijöinä sairaalat ovat hakeneet kansainvälistä vertailusairaalaa haastamaan omaa toimintaa.

– Sairaalamme jakavat yhteiset arvot, joissa potilas on kaiken toiminnan keskiössä. Sekä Sydänsairaalassa että Liverpoolissa on aito kiinnostus hoitopolkujen parantamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, kertoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.
– Suomen ja Iso-Britannian julkisessa terveydenhuollossa on samoja haasteita, kuten ikääntyvä väestö ja kasvavat kustannukset. Meitä yhdistää myös asiantuntijoiden erittäin hyvä osaamistaso.

Käytännössä sairaaloiden kehittämistä vauhditetaan terveydenhuollon ammattilaisten yhteisillä projekteilla. Jo käynnistyneet ensimmäiset kehittämiskohteet ovat päiväpotilaiden hoidon parantaminen, poliklinikkamallit ja sairaaloiden toimintojen vertailu. Yhteistyö jakaantuu useamman vuoden ajalle.

– Olemme innostuneita hyödyistä, joita tämä yhteistyö tulee tuottamaan potilaillemme, kuten myös kliinisen työn kehittämisen eduista, toteaa Liverpool Heart and Chest -sairaalan johtaja Jane Tomkinson.

Lisätietoja

Kari Niemelä, toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, kari.niemela@sydansairaala.fi
Jane Tomkinson, CEO, Liverpool Heart and Chest Hospital, p. +44 (0)150 600 1616, jane.tomkinson@lhch.nhs.uk

Liverpool Heart and Chest Hospital netissä