Opinnäytetyö: Sydänpotilaiden seksuaaliterveyden edistäminen sairaalahoidon aikana

Kahden aikuisen kädet yhdessä

Sydänsairaudella voi olla vaikutuksia potilaiden seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen. Seksuaaliterveyden huomioiminen terveydenhuollon palveluissa antaa potilaille mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen hoitoon, jolla voi olla positiivisia vaikutuksia yksilön terveyteen, todetaan Tays Sydänsairaalan sairaanhoitaja Eveliina Keskisen sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyössä.

Tays Sydänsairaalassa kirjekyselynä toteutetun opinnäytetutkimuksen tavoitteena oli selvittää sydänpotilaiden seksuaalisuuteen liittyvän tiedonsaannin tarvetta sairaalahoidon aikana sekä kuvata kokemuksia sydänsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen.

Tutkimuksessa tuli esille, että sairaalassa ollessaan potilaat eivät välttämättä halua käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita, mutta tiedolle on kuitenkin tarvetta. Sairaalassa potilaan mahdollisuudet ottaa tietoa vastaan voivat olla sairauden vuoksi rajalliset. Seksuaalineuvonta ja erilaiset ryhmäohjaukset olisivat hyvä tapa antaa seksuaalisuudesta tietoa kotiutumisen jälkeen. Tutkimustuloksien avulla voidaan kehittää seksuaalisuuden huomioimista hoitotyössä ja potilasohjauksessa.

Lue lisää opinnäytetyöstä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta

Nenänpääarvio onnistuu myös diginä, kun Sydänsairaala aloitti vajaatoimintapotilaiden etäseurantapalvelun

Ryhmäkuvassa Sydänsairaalan sairaanhoitaja, kehitysjohtaja ja projektipäällikkö sekä kolme asiakasta

Sydänsairaala tavoittelee sydämen vajaatoimintapotilaiden hyvinvoinnin parempaa seurantaa uudella etäpalvelulla. Ensimmäisenä Suomessa käyttöön otettava palvelu perustuu potilaan päivittäiseen painon mittaamiseen ja oirekyselyihin. Palvelu mahdollistaa myös ”nenänpäänäkymän” eli potilaan ja hoitohenkilökunnan välisen videopuhelun.

Sydämen vajaatoiminta on sairaus, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Sydänsairaalan uuden etäseurantapalvelun avulla osa potilaista voi korvata toistuvat kontrollikäynnit etäyhteydellä sairaalaan. Etäseurannan tavoitteena on tunnistaa sairauden mahdolliset pahenemisvaiheet hyvissä ajoin, jolloin potilas välttyy ensiapukäynneiltä ja raskailta sairaalahoitojaksoilta. Oireiden mukaan kohdennetun tiedon ja suoran videoyhteyden toivotaan vähentävän myös sairauteen liittyvää huolta ja epävarmuutta.

Alkuvaiheessa etäseurantapalvelua tarjotaan noin viidellekymmenelle Tays Sydänsairaalan vajaatoimintapoliklinikan potilaalle. Ensimmäiset laitesalkut on jo luovutettu vajaatoimintapotilaille Tampereella.

– Käytännössä etäseurantapotilas saa käyttöönsä digitaalisen vaa’an, sillä painon vaihtelun seuranta on tärkeää sydämen vajaatoiminnan oireiden havainnoinnissa ja hoidon suunnittelussa. Potilas kirjaa mittaustietonsa tablettitietokoneella, jolloin tiedot ovat myös lääkärien ja hoitajien nähtävänä potilaan suostumuksella, kertoo Sydänsairaalan kehitysjohtaja Janne Hulkkonen.
– Samalla tabletilla onnistuu myös erilaisiin oirekyselyihin vastaaminen ja kiireetön yhteydenpito poliklinikan kanssa. Videoyhteydellä on suuri merkitys, sillä perinteinen ”nenänpäänäkymä” kertoo edelleen potilaan voinnista enemmän kuin mikään yksittäinen mittaustulos.

Tampereen kaupungin alueella on jopa 4000 sydämen vajaatoimintaa sairastavaa potilasta, joista merkittävä osa voisi hyötyä etäpalvelusta.

– Potilaiden odotukset palveluja kohtaan ovat muuttumassa ja sairaaloiden pitää vastata haasteeseen, kun odotusajoista halutaan pääsääntöisesti eroon. Oikea-aikainen, sujuva hoitoon pääsy parantaa vajaatoimintapotilaiden elämänlaatua ja sairauden ennustetta, toteaa Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.

Lisätietoja

Kari Niemelä, toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, kari.niemela@sydansairaala.fi
Janne Hulkkonen, kehitysjohtaja, Sydänsairaala, p. 041 730 2276, janne.hulkkonen@sydansairaala.fi

Kuva: Ensimmäiset etäseurantalaitteet käyttäjilleen luovuttivat Tays Sydänsairaalan vajaatoimintahoitaja, kehitysjohtaja ja projektipäällikkö lokakuussa 2020.