Väitös: Katetrimenetelmällä ja kirurgisesti hoidetuilla aorttaläpän ahtaumapotilailla samanlainen lähivuosien ennuste

Marko Virtanen

Tays Sydänsairaalan kardiologi Marko Virtasen väitöskirja ”Treatment of Severe Aortic Stenosis with a Transcatheter or Surgical Bioprosthesis : Results from the FinnValve Registry” tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 21.5.2021 klo 12 Arvo-rakennuksen auditoriossa F115, Arvo Ylpön katu 34, Tampere. Väitöstä on mahdollista seurata etäyhteydellä (linkki)

Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata katetrimenetelmällä tai kirurgisesti hoidettujen, aorttaläpän ahtaumaa sairastavien matalan leikkausriskin omaavien potilaiden selviytymistä 3–4 vuotta toimenpiteen jälkeen. Tutkimuksessa verrattiin myös toimenpiteiden turvallisuutta. Tutkimustulos puoltaa näkemystä, että myös matalan leikkausriskin omaavilla potilailla katetrimenetelmällä voidaan saavuttaa samankaltainen lähivuosien ennuste kuin kirurgisen hoidon jälkeen. Optimaalinen hoitomuoto matalan leikkausriskin potilaalle pystytään parhaiten valitsemaan kardiologien ja sydänkirurgien yhteistyönä.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Heikki Miettinen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kjell Nikus.

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta (linkki)