Sydänsairaala avasi verkkosivuillaan tiedot sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuudesta

Suojavaatteisiin pukeutuneet sairaanhoitaja ja kardiologi valmistautuvat sydänpotilaan sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen Sydänsairaala Novan toimenpidesalissa.

Sydänsairaala haluaa lisätä sepelvaltimotaudin hoidon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä julkaisemalla verkkosivuillaan tietoja sydänpotilaiden hoidosta Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueilla. Vaikuttavuustiedot päivitetään verkkosivuille neljä kertaa vuodessa.

Sydänsairaalassa käytetään kansainvälistä COMET-luokittelua, joka arvioi hoidon vaikuttavuutta viidessä yläkategoriassa: toimintakyky ja elämänlaatu, kliiniset tulosmittarit, resurssien käyttö, haittatapahtumat ja kokonaiskuolleisuus.

– Käytössä olevat mittarit antavat kokonaisvaltaisen kuvan sepelvaltimotaudin hoidon onnistumisesta. Verkkosivuilla julkaistavat tiedot perustuvat Sydänsairaalan omaan sydäntietoaltaaseen, johon on integroitu mm. Sydänsairaalassa kehitetty OmaSydän-etähoitopalvelu ja potilastietojärjestelmät. Näin saamme reaaliaikaisen tilannekuvan sepelvaltimotautipotilaiden hoidon vaikuttavuudesta kolmella omistajahyvinvointialueellamme, kertoo lääketieteellinen johtaja Markku Eskola Sydänsairaalasta.

Sepelvaltimotauti on suomalaisten yleisin kuolinsyy. Taudin hoitoa koskevien tietojen järjestelmällinen kerääminen vakioidulla tavalla auttaa tunnistamaan kliinisessä työssä tapahtuvia vaihteluita ja niiden vaikutuksia potilashoitoon. Sydänsairaalassa hoidon tilannekuva mahdollistaa myös hyvinvointialueiden vertaisarvioinnin.

– Julkisesti ja avoimesti jaettavat tiedot antavat potilaille, heidän läheisilleen ja terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden seurata sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuutta. Haluamme kannustaa potilaita hakeutumaan ja sitoutumaan hoitoon, Eskola toteaa.

Sepelvaltimotaudin hoidon vaikuttavuus Sydänsairaalassa (linkki)

Lisätietoja

Markku Eskola, lääketieteellinen johtaja, ylilääkäri, Sydänsairaala, p. 050 494 0512, markku.eskola@sydansairaala.fi