Helsingin Sydänsairaala luopui yksityisomistuksestaan ja sitoutuu hoitojonojen purkamiseen pääkaupunkiseudulla

Potilasvuoteita Helsingin Sydänsairaalassa

Helsingin Sydänsairaala Oy siirtyi kokonaan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien omistukseen 5. maaliskuuta 2019. Helsingin Sydänsairaalan toiminnan kehittämisessä alusta saakka mukana olleet lääkäriosakkaat myivät vähemmistöomistusosuutensa Tays Sydänkeskus Oy:lle.

Omistusmuutos ei vaikuta Helsingin Sydänsairaalan henkilöstöön tai toimintaan, joka pääosin koostuu lähetteellä tulevien sydänpotilaiden hoidosta. Omistusmuutoksella pyritään vahvistamaan Helsingin Sydänsairaalan asemaa valinnanvapaussäädösten mukaisena julkisena sairaalana, osana Tays Sydänsairaalan palveluverkkoa.

Tuoreen ennusteen mukaisesti pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina, mikä näkyy myös julkisen terveydenhuollon hoitojonoissa.
– Sydänsairaala on viime vuosina kehittänyt sydänpotilaiden hoitoa ja purkanut potilasjonoja Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Sitoudumme vahvasti hoidon vaikuttavuuden kehittämiseen myös pääkaupunkiseudulla. Viiveetön ja kunkin potilaan tilanteessa tarpeen mukainen hoito on yhteinen tavoite. Nykyinen julkisen erikoissairaanhoidon valinnanvapaus tukee tätä tavoitetta, korostaa Sydänsairaalan aluepalvelujen johtaja, lääketieteellinen johtaja Vesa Virtanen.

Tays Sydänsairaala pyrkii löytämään toiminnan kehittämiseen yhteistyökumppaniksi sekä julkisia että yksityisiä toimijoita.
– Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä teemme jo hyvää yhteistyötä esimerkiksi perusterveydenhuollon ja paikallisten sydänyhdistysten kanssa. Digitaalisten terveys- ja asiointipalveluiden kehittäminen murtaa perinteisiä aluerajoja Suomessa. Hyvät liikenneyhteydet Helsinkiin mahdollistavat hoidon tarjoamisen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuville, Virtanen jatkaa.

Yksityisvastaanotot jatkuvat

Helsingin ja Tampereen Sydänsairaaloissa tarjotaan myös ammatinharjoittajalääkäreiden ja -fysioterapeuttien yksityisvastaanottoja. Ilman lähetettä saapuvat yksityispotilaat maksavat tutkimuksen ja hoidon itse.

– Sydänoireet ovat enimmäkseen iäkkäämpien ihmisten vaiva. Tuoreen tilaston mukaisesti pääkaupunkiseudulla yli 64-vuotiaiden määrä kasvaa noin 20 prosentilla vuoteen 2025 saakka. Osa heistä, jotka kokevat sydänoireita, haluavat joka tapauksessa selvittää oman tilanteensa nopeammin kuin mihin julkinen sektori pystyy nyt vastaamaan. Koska sydänsairaudet ovat usein eteneviä sairauksia, tähänkin kannattaa tarjota mahdollisuus, vaikka yksityisvastaanotot ovat jatkossakin vain pieni osa Sydänsairaalan koko toiminnasta, Virtanen toteaa.

Lisätietoja

Vesa Virtanen, kardiologian aluepalvelujen johtaja, lääketieteellinen johtaja, Sydänsairaala, p. 03 311 64139, vesa.virtanen@sydansairaala.fi
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n väestönkehityksen ennuste keskeisille kaupunkiseuduille