Jo 10 vuotta palvellut Tays Sydänsairaalan etäkonsultointipalvelu on säästänyt turhia sairaalakäyntejä

Lääkäri katsoo tietokoneen näyttöä

Tampereella kehitetyn Kardio-lausuntotorin kautta Sydänsairaalan kardiologit ovat vastanneet avoterveydenhuollon lääkärien konsultointipyyntöihin jo 10 vuoden ajan. Etäkonsultaatio sydänfilmistä on säästänyt potilaita turhilta käynneiltä erikoissairaanhoidossa ja parantanut hoidon laatua.

Vuonna 2009 avatun internet-pohjaisen Kardio-palvelun käyttö perustuu sydänfilmin eli EKG:n tietojen tarkasteluun erikoissairaanhoidossa. Palvelun kautta konsultaatiopyynnön tehnyt lääkäri saa konsultaatiovastauksen arkipäivisin viimeistään neljän tunnin kuluttua pyynnön lähettämisestä. Palvelun ulkopuolella ovat kiireellistä hoitoa vaativat sydäninfarktitapaukset.

– Konsultaatioiden tavallisin syy on rytmihäiriö. Sydänsairaalan kardiologi antaa EKG-löydösten ja hoitavan lääkärin antamien taustatietojen pohjalta ehdotuksia tarvittavista jatkotoimenpiteistä kiireellisyysarvioineen. Hoitopäätökset tekee aina potilaan hoitava lääkäri, kertoo sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, kardiologian professori Kjell Nikus Tays Sydänsairaalasta.
– Rytmihäiriöt ovat monitulkintaisia ja niin sanottu konetulkinta häiriöstä on usein väärä. EKG:n pohjalta kardiologi voi havaita myös varhaisia muutoksia sydämessä.

Kardio-palvelun kautta tehty konsultaatio on tilaajalle hieman halvempi kuin puhelinkonsultaatio, josta laaditaan sairauskertomusteksti.

– Kaikki hyötyvät, kun terveyspalvelujen resurssit kohdennetaan oikein ja potilas saa oikean hoidon oikeaan aikaan, Nikus muistuttaa.

Etäkonsultaatiossa on myös rajoituksia

Kardio-konsultaatiovastaus annetaan potilasta näkemättä.

– On myös mahdollista, että konsultaatiopyynnön tehnyt kollega ei ole välttämättä huomannut mainita hoitopäätöksiin vaikuttavia seikkoja, Nikus toteaa.
– Palvelun käyttöönottovaiheessa tavoitteenamme oli reaaliaikainen toiminta, jossa hoitava lääkäri sai kardiologin arvion tilanteesta potilaan ollessa vastaanotolla, ja tarjosimme myös iltapäivystystä. Jatkuvan varallaolotarpeen takia sitä ei kuitenkaan ollut mahdollista järjestää.

Lisätietoja

Kjell Nikus, kardiologian professori, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, Tays Sydänsairaala, p. 03 311 64141, kjell.nikus@sydansairaala.fi

Sydänsairaalan konsultaatiopalvelut terveydenhuollon ammattilaisille

Lähikardiologipalvelu