Kahden sairaanhoitopiirin yhteinen omistajuus hyödyttää Sydänsairaalan potilaita

Ilpo Sirniö ja Hannu Juvonen

Sydänsairaalan kahden omistajatahon, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) edustajat, Hannu Juvonen sekä Ilpo Sirniö, uskovat Tampereen uuden Sydänsairaalan parantavan entisestään kahden sairaanhoitopiirin yhteistyötä sekä sydänpotilaiden hoitoa.

Onnistunutta suunnittelua ja rakentamista

PSHP:n hallituksen monivuotinen jäsen, Ilpo Sirniö (sd), on ollut mukana päättämässä koko Taysin alueen uudistushankkeesta, jossa PSHP rakennuttaa kolme uutta sairaalarakennusta. Rakentaminen alkoi vuonna 2015, ja Sydänsairaala on suurhankkeen ensimmäinen valmis etappi.

– Sydänsairaalan rakentaminen on ollut oikein onnistunut projekti, hän sanoo.

Sirniön mukaan Sydänsairaalassa on ennakkoluulottomasti päätetty kokeilla uusia toimintamalleja, jotta potilaan hoitoketju olisi mahdollisimman sujuva ja laadukas.

Myös tilojen suunnittelu toimintojen tehokkuuden sekä potilasviihtyvyyden ja -turvallisuuden kannalta saa häneltä kiitosta.

– Myös Sydänsairaalan yhteishenki vaikuttaa hyvältä. Henkilöstö on otettu työn ja toimintojen suunnitteluun mukaan myönteisellä tavalla. Juna kulkee hyvin, kun ollaan avoimia ja tehdään yhteistyötä, Ilpo Sirniö lisää.

Uusi sairaala tuo hyvälle hoidolle näkyvyyttä

Sydänsairaala on julkisomisteinen osakeyhtiö, josta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri omistaa 94 prosenttia. Toinen omistaja on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, jonka omistusosuus on kuusi prosenttia.

Ilpo Sirniön kanssa samassa kokouspöydässä istuva KHSHP:n johtaja Hannu Juvonen kertoo, että omistajatahojen tehtävä on varmistaa yhdessä, että Sydänsairaala tuottaa sairaanhoitopiirien jäsenkuntien asukkaille hyvää sydänhoitoa kustannustehokkaasti niin, että se kykenee vastaamaan terveysalan kilpailuun.

Hannu Juvonen korostaa Sirniön tavoin uuden, modernin sairaalarakennuksen merkitystä.

– Uusi sairaala tarjoaa aina mahdollisuuden parantaa hoidon prosesseja ja laatua. Uudet tilat ovat myös sairaalan näkyvyyden ja maineen kannalta tärkeitä.

Yhteistyö on sydänpotilaiden etu

 Hannu Juvonen on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön PSHP:n kanssa Sydänsairaalan tiimoilta.

– Tavoitteenamme on huolehtia siitä, että sydänsairauksien hoito on saumaton kokonaisuus: hoito on laadukasta ja oikea-aikaista ja perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja teknologiaan.Tätä ajatusta Sydänsairaala on lähtenyt määrätietoisesti kehittämään, ja KHSHP haluaa olla siinä mukana, Juvonen sanoo.

Kun kaksi sairaanhoitopiiriä yhdistää voimansa sydänhoidossa, potilas hyötyy. Sydänsairaalan toimipisteitä on voitu avata kahden maakunnan alueelle, jolloin potilaiden pääsy palveluiden äärelle helpottuu ja valinnanvapaus paranee.

Juvosen mukaan laajalle ulottuva ja kasvava organisaatio houkuttelee myös parhaita ammattilaisia hoitamaan potilaita. Lisäksi se kannustaa toiminnan kehittämiseen.

– Yhteistyö on sujunut niin hyvin, että kahden maakunnan sairaanhoitopiirit suunnittelevat entistä tiiviimpää kumppanuutta muillakin sairaanhoidon alueilla, Juvonen kertoo.

 

Kuvassa: Ilpo Sirniö (PSHP) ja Hannu Juvonen (KHSHP).