Opinnäytetyö: Sydänpotilaiden seksuaaliterveyden edistäminen sairaalahoidon aikana

Kahden aikuisen kädet yhdessä

Sydänsairaudella voi olla vaikutuksia potilaiden seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen. Seksuaaliterveyden huomioiminen terveydenhuollon palveluissa antaa potilaille mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen hoitoon, jolla voi olla positiivisia vaikutuksia yksilön terveyteen, todetaan Tays Sydänsairaalan sairaanhoitaja Eveliina Keskisen sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) opinnäytetyössä.

Tays Sydänsairaalassa kirjekyselynä toteutetun opinnäytetutkimuksen tavoitteena oli selvittää sydänpotilaiden seksuaalisuuteen liittyvän tiedonsaannin tarvetta sairaalahoidon aikana sekä kuvata kokemuksia sydänsairauden vaikutuksista seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen.

Tutkimuksessa tuli esille, että sairaalassa ollessaan potilaat eivät välttämättä halua käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita, mutta tiedolle on kuitenkin tarvetta. Sairaalassa potilaan mahdollisuudet ottaa tietoa vastaan voivat olla sairauden vuoksi rajalliset. Seksuaalineuvonta ja erilaiset ryhmäohjaukset olisivat hyvä tapa antaa seksuaalisuudesta tietoa kotiutumisen jälkeen. Tutkimustuloksien avulla voidaan kehittää seksuaalisuuden huomioimista hoitotyössä ja potilasohjauksessa.

Lue lisää opinnäytetyöstä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilta