Etävastaanotto yksityisvastaanotolla

Sydämentahdistimen asennus

Sydämen sepelvaltimoiden ohitusleikkaus

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus ja pallolaajennus

Luonto kuntosalina – mielihyvää ja terveyshyötyjä luonnosta

Kevyt kotijumppa

Sydänvalvonta

Rintaelinten diagnostiset toimenpiteet ja leikkaushoidot

Läppävikojen ja synnynnäisten sydänsairauksien hoito

Rytmihäiriöiden tutkimus ja hoito

Sepelvaltimotaudin hoito

Aortan korjausleikkauspotilaan fysioterapia