Sydänsairaala mukana Sitran selvityksessä: Potilaan keskiöön nostavilla yhteistyömalleilla halutaan luoda parempia palveluita

Vaikuttava hoitopolku -logo

Sydänsairaala haluaa olla kehittämässä potilaiden hoitoa entistä potilaslähtöisemmäksi ja samalla kustannustehokkaaksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi Sydänsairaala on osallistunut Sitran selvitykseen, jossa on tarkasteltu, miten sydänpotilaan hoito voitaisiin rakentaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Tampereella sydänpotilaille on pilotoitu Vastuullisen hoito-organisaation yhteistyömalli. Yhteistyötä tarkasteltiin myös Sitran tuoreessa selvityksessä Parempia palveluita verkostomalleilla – Sote-järjestäjän työkalut. Selvitystä on ollut toimittamassa Sydänsairaalan talousjohtaja Aki Haukilahti. Mallissa monimutkaiset ja laajat hoitopolut pyritään tuottamaan asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti.

Lähtökohtana potilas

Vastuullisen hoito-organisaation lähtökohtana ei ole hoitosuorite tai hoitoketjujen palvelukokonaisuus, vaan potilaille ja heidän läheisilleen syntyvä hyöty ja vaikuttavuus. Hoitokokonaisuutta suunniteltaessa potilas tulee nostaa keskiöön ja tilannetta tarkastella hänen näkökulmastaan. Terveysongelmien hoitamisen rinnalla ihmisille annetaan myös eväitä sopeutua ja ohjata itse elämäänsä.

Yhteistyömalli parantaa potilaiden saamaa hoitoa merkittävästi

Sydänsairaala luottaa uuteen yhteistyömalliin vahvasti ja uskoo sen parantavan potilaiden saamaa hoitoa merkittävästi. Jotta suomalaiset hoitopolut olisivat tulevaisuudessa entistäkin parempia potilaille ja hänen läheisilleen, haluaa Sydänsairaala herättää avointa keskustelua hoidon parantamisesta eri osapuoliten kanssa.

– Vastuullisessa hoito-organisaatiossa ei lähdetä liikkeelle vain kustannukset edellä, vaan tärkeimpänä on potilas. Oikeanlaisella hoidolla nopeutetaan toipumista ja vähennetään turhien resurssien käyttöä, jolloin samanaikaisesti hoidon laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset ja kustannukset pienenevät, kommentoi Aki Haukilahti.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan uudenlaista johtamista ja uusia toimintamalleja, kuten julkisen, yksityisen ja järjestösektorin yhteistyötä.

Haukilahden mukaan verkostomaisia yhteistyömalleja voitaisiin ottaa käyttöön laajamminkin koko maassa. Tampereen hankkeessa kehitetyt työkalut ja toimintamallit soveltuvat myös muiden sote-alueiden arkeen.

Vastuullisen hoito-organisaation malli on Tampereen kaupungin ja Tays Sydänsairaalan kehittelemä yhteistyössä Taysin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokeskuksen ja alueen sydänjärjestö Hämeenmaan Sydänpiiri ry:n kanssa.

Tutustu Sitran selvitykseen

Lue lisää Sitran sivuilta