Sydänsairaala ja Liverpool Heart and Chest Hospital kehittävät yhdessä tulevaisuuden sairaalapalveluja

Tays Sydänsairaalan aula

Sydänhoidon edelläkävijät Sydänsairaala ja Liverpool Heart and Chest Hospital ovat aloittaneet suomalais-englantilaisen kehittämisyhteistyön. Tavoitteena on edistää potilaskeskeistä hoitoa julkisessa erikoissairaanhoidossa.

Sydänpotilaiden hoitoon erikoistuneet sairaalat, Sydänsairaala ja Liverpool Heart and Chest Hospital, ovat kehittäneet omaa toimintaansa potilaslähtöisesti jo vuosia. Liverpoolin sairaala on muun muassa valittu useita kertoja potilasarvioinnin perusteella Englannin julkisen terveydenhuollon parhaaksi sairaalaksi (National Health Service). Toiminta-alueidensa edelläkävijöinä sairaalat ovat hakeneet kansainvälistä vertailusairaalaa haastamaan omaa toimintaa.

– Sairaalamme jakavat yhteiset arvot, joissa potilas on kaiken toiminnan keskiössä. Sekä Sydänsairaalassa että Liverpoolissa on aito kiinnostus hoitopolkujen parantamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, kertoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.
– Suomen ja Iso-Britannian julkisessa terveydenhuollossa on samoja haasteita, kuten ikääntyvä väestö ja kasvavat kustannukset. Meitä yhdistää myös asiantuntijoiden erittäin hyvä osaamistaso.

Käytännössä sairaaloiden kehittämistä vauhditetaan terveydenhuollon ammattilaisten yhteisillä projekteilla. Jo käynnistyneet ensimmäiset kehittämiskohteet ovat päiväpotilaiden hoidon parantaminen, poliklinikkamallit ja sairaaloiden toimintojen vertailu. Yhteistyö jakaantuu useamman vuoden ajalle.

– Olemme innostuneita hyödyistä, joita tämä yhteistyö tulee tuottamaan potilaillemme, kuten myös kliinisen työn kehittämisen eduista, toteaa Liverpool Heart and Chest -sairaalan johtaja Jane Tomkinson.

Lisätietoja

Kari Niemelä, toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, kari.niemela@sydansairaala.fi
Jane Tomkinson, CEO, Liverpool Heart and Chest Hospital, p. +44 (0)150 600 1616, jane.tomkinson@lhch.nhs.uk

Liverpool Heart and Chest Hospital netissä