Sydänsairaala panosti toimenpidepotilaiden viihtyvyyteen ja varautuu samalla suuremman potilasmäärän hoitamiseen

Potilaita ja hoitaja toimenpideosastolla

Sydänpotilaiden määrän kasvaessa Sydänsairaala muutti perinteisen päiväosastonsa toimenpideosastoksi, jossa potilaat odottavat toimenpidettä viihtyisässä olohuoneessa, siirtyvät saliin omissa vaatteissa ja toipuvat valvotusti samalla osastolla. Tavoitteena on tehdä potilaan hoitokokemuksesta sujuvampi ja vähemmän sairaalamainen. Uudella osastolla voidaan järjestää keskitetysti potilaan koko hoitokäynti.

Tays Sydänsairaalassa hoidetaan vuosittain 4500 toimenpidepotilasta, joille tehdään esimerkiksi sepelvaltimoahtauman pallolaajennus, tahdistimen asennus tai aorttaläpän korjaus TAVI-toimenpiteellä. Maaliskuussa 2020 valmistui kardiologisen päiväosaston tilojen ja toiminnan uudistaminen toimenpideosastoksi, jossa ympäristö on vähemmän sairaalamainen, ja hoitokokemus on sujuvampi ja turvallinen. Samalla osastolle järjestyi myös enemmän potilaspaikkoja.

– Perinteisesti sairaalaan tuleva potilas makuutetaan heti sairasvuoteelle, vaikka hänen vointinsa ei vaatisi vuodelepoa. Esimerkiksi sepelvaltimoiden varjoainekuvaus vaatii vain lyhyen seurannan osastolla. Loungessa eli ”olohuoneessa” toimenpidettä odottava potilas voi selata tabletilla tv-ohjelmia, hakea jääkaapista mieleisen välipalan ja automaatista kahvia. Edes toimenpidesaliin ei ole välttämätöntä pukea sairaalavaatteita, kertoo toimintopäällikkö Jyri Koivumäki Tays Sydänsairaalasta.
– Toimenpiteen jälkeen potilaan toipuminen järjestyy samalla osastolla joko tuolipaikalla, perinteisellä vuodepaikalla tai vaativammissa toimenpiteissä heräämötasoisella paikalla. Vain poikkeustapauksessa potilas siirretään sydänvalvontaan tai vuodeosastolle.

Esimerkkiä Englannista

Aiemman päiväosaston nimi antoi suppean kuvan toiminnasta, sillä osastolla on koko ajan hoidettu myös yöpyviä potilaita.

– Henkilökunta osallistui aktiivisesti uuden osaston suunnitteluun niin, että toiminta palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla potilaitamme. Myös hoitajien työn mielekkyys kasvaa, kun samalla osastolla voi hyödyntää osaamistaan potilaiden hoidossa aina toimenpiteiden valmisteluista vaativaan jälkihoitoon saakka, kertoo osaston palveluvastaava Niina Hietamies.

Sydänsairaala haki uuteen toimintatapaan ideoita yhteistyökumppaniltaan Englannista, Liverpool Heart and Chest -sairaalasta, joka on valittu useita kertoja Englannin parhaaksi julkiseksi sairaalaksi.

– Liverpoolissa on saatu hyviä kokemuksia siitä, että hoito pystytään järjestämään tehokkaasti myös kodinomaisessa tilassa, toteaa toimintojohtaja, ylilääkäri Markku Eskola.

Lisätietoja

Markku Eskola, toimintojohtaja, kardiologian ylilääkäri, p. 03 311 66080, markku.eskola@sydansairaala.fi
Mirja Tilus, palvelupäällikkö, p. 03 311 69208, mirja.tilus@sydansairaala.fi