Sydänsairaala sai terveydenhuollon laatusertifikaatin ensimmäisenä julkisomisteisena sairaalana

Sydänsairaalan rakennus Taysin alueella.

Sydänsairaala on ensimmäinen erikoissairaanhoidossa toimiva suuri organisaatio, jolle on myönnetty terveydenhuollon SFS-EN 15224 -laatusertifikaatti. Sertifikaatti kattaa kardiologisten sekä sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden tutkimukset, hoidon ja vastaanottopalvelut Sydänsairaalan kaikissa toimipisteissä. SFS-EN 15224 -laatustandardi on kehitetty erityisesti terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan arvioimiseen.

15224-sertifikaatti on jatkossa osa Sydänsairaalan laadunhallintajärjestelmää. Sertifikaatti huomioi maailman tunnetuimman ISO 9001 -standardin lisäksi terveydenhuollon elementit. Keskeisenä osana sertifiointiprosessia oli Labquality Oy:n toteuttama Sydänsairaalan yksiköiden sertifiointiauditointi syyskuussa 2020. Labqualitylle on myönnetty tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisena sertifiointitoimijana standardin SFS-EN 15224:2016 mukainen akkreditointistatus.

– Sydänsairaalan toiminta on asiakasarvioinnin perusteella jo nyt huippuluokkaa, mutta sertifiointiprosessin kautta olemme saaneet arvokasta palautetta siitä, mitä kannattaa vielä kehittää. Sertifiointiauditoinneissa kirjattujen poikkeamien kehittämiseksi työstämme toimintaamme yhä laadukkaammaksi niin, että Sydänsairaala on jatkossakin erinomainen hoito- ja työpaikka, toteaa Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.

15224-sertifikaatti on myönnetty Suomessa aiemmin vain yhdelle terveydenhuollon organisaatiolle.

– Sydänsairaala on hyvä esimerkki siitä, kuinka laadunhallinta onnistuneesti yhdistetään organisaation omiin tavoitteisiin ja prosesseihin. Erityisen vaikuttavaa on ollut se, että koko henkilöstön osalta nähdään vahva sitoutuminen asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävään toiminnan kehittämiseen ja laadun edistämiseen, kertoo Labqualityn pääauditoija Merja Himanto.

Lisätietoja

Kari Niemelä, toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, kari.niemela@sydansairaala.fi