Sydänsairaala työllistää tulevia sairaalahuoltajia oppisopimuksella

Sydänsairaalan uusia sairaalahuoltajia ohjaajineen

Sydänsairaala, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja Pirkanmaan TE-palvelut järjestivät puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoon tähtäävän rekrytoivan koulutuksen syksyllä 2019. Koulutus oli tarkoitettu yli 20-vuotiaille pirkanmaalaisille, jotka olivat koulutuksen lisäksi kiinnostuneita työllistymään Sydänsairaalaan sairaalahuoltajaksi.

– Löysimme koulutuksen kautta kuusi aktiivista tulevaa sairaalahuoltajaa, jotka aloittavat Sydänsairaalan työntekijöinä oppisopimuksella tammikuussa. Oppisopimuskoulutuksessa työntekijät jatkavat vielä opiskelua, mutta pääsevät jo työskentelemään varsin itsenäisesti, kertoo sairaalahuollon palvelupäällikkö Kirsti Krekula Sydänsairaalasta.
– Olemme saaneet innokkaita ja tunnollisia tekijöitä sairaalaan. Oli hienoa löytää eri-ikäisiä pirkanmaalaisia, jotka todella haluavat kouluttautua alalle. Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on ammattitutkinto ja vakituinen työpaikka Sydänsairaalassa.

Oma henkilökunta kouluttautui ohjaajiksi

Oppisopimuskoulutusta edelsivät orientoitumisjakso ja ammatillinen kouluttautumisjakso, joiden myötä koulutettavat perehtyivät Sydänsairaalaan ja tehtäväkenttään oman ohjaajan rinnalla sekä suorittivat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon osatutkinnon.

Koulutettavien ohjaajina toimivat Sydänsairaalan omat työntekijät, jotka suorittivat samalla ohjaajakoulutuksen näyttöineen.
– Työntekijät kokivat ohjaajina toimimisen myös oman työn kannalta mielekkääksi: samalla oli hyvä tilaisuus kehittää omaa työskentelyä ja esimerkiksi arvioida, miksi työtehtäviä tehdään tietyllä tavalla, toteaa sairaalahuollon palveluvastaava Sari Niemi.

Sairaalahuoltajakoulutus ja oppisopimusmahdollisuus toteutettiin Sydänsairaalassa ensimmäistä kertaa. Positiivisen kokemuksen perusteella tutkintotavoitteista rekrytoivaa koulutusta ja oppisopimuskoulutusta voidaan hyödyntää sairaalahuoltajien rekrytoinnissa myös myöhemmin.

Lisätietoja

Kirsti Krekula, palvelupäällikkö, SK Hankintapalvelut/sairaalahuolto, p. 044 472 8463, kirsti.krekula(at)sydansairaala.fi