Sydänsairaalan asiakkaat erittäin tyytyväisiä hoidon laatuun ja palveluun

Mies ja nainen leikkivät lapsen kanssa lattialla

Sydänsairaala seuraa palvelun ja hoidon laatua jatkuvasti. Asiakastyytyväisyys ja suositteluhalukkuus ovat kaikissa toimipisteissä korkealla tasolla.

Sydänsairaalan palvelut koostuvat sydänsairauksien tutkimisesta, hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta sekä hoidon seurannasta. Sydänsairaala seuraa asiakaspalvelun ja hoidon laatua poliklinikoilla ja vuodeosastoilla palvelumittareilla, jotka mittaavat asiakkaiden suositteluhalukkuutta sekä tyytyväisyyttä hoitoon ja palveluun.

Sydänsairaala seuraa palvelumittareita jatkuvasti ja julkaisee tulokset verkkosivuillaan. Tarkasteluajanjaksolla loka-joulukuussa 2017 palvelumittarit osoittavat, että Sydänsairaalan asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä Sydänsairaalan toimintaan. Myös asiakkaiden suositteluhalukkuus on korkealla tasolla.

Palvelumittarit apuna laadun ja hoidon jatkuvassa kehittämisessä

Suositteluhalukkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi Sydänsairaalaa ystävilleen. Helsingin Sydänsairaalan toimipisteen asiakkaat arvioivat suosittelun todennäköisyydeksi lähes 95 prosenttia. Tampereella suositteluhalukkuus on 93 prosenttia ja Hämeenlinnassa vastaavasti 91 prosenttia.

Tyytyväisyyttä Sydänsairaalan toimintaan arvioidaan jatkuvasti muun muassa saadun hoidon, henkilökunnan kohtelun ja koetun turvallisuuden perusteella. Myös se, kuinka hyvin hoitoa koskevat päätökset tehdään yhdessä potilaan kanssa ja kuinka ymmärrettävää saatu tieto hoidosta on, vaikuttavat tyytyväisyyden arviointiin.

Kaikki Sydänsairaalan toimipisteet saavat erittäin hyvät arviot asiakastyytyväisyydessä. Hämeenlinnan Sydänsairaala sijoittuu tarkasteluajanjaksolla toimipisteiden välisessä vertailussa parhaiten (keskiarvo 4,86 asteikolla 1-5) Helsingin (4,83) ja Tampereen (4,77) ollessa tiukasti kannoilla.

Laadukas ja tehokas hoito tuottaa säästöjä yhteiskunnalle

Sydänsairaalassa potilaita hoitavat yli 400 hoitoalan ammattilaista. Palvelun laadun jatkuva kehittäminen ja hyvä asiakastyytyväisyys ovat Sydänsairaalan keskeisiä tavoitteita.

”Me Sydänsairaalassa koemme, että laadukas ja tehokas hoito tuottaa myös säästöjä yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on julkisen sektorin kehittäminen esimerkillisen toiminnan ja sujuvan hoitopolun parantamisen kautta”, sanoo Tays Sydänsairaalan toimitusjohtaja ja johtava lääkäri Kari Niemelä.

Lue lisää Sydänsairaalan palvelumittareista

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin