Sydänsairaalan erikoislääkärien Sari Vannisen ja Juha Hautalahden väitöskirjat tarkastetaan perjantaina 22.11.2019

Sydänsairaalan logo ulko-oven päällä

Tays Sydänsairaalan sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Sari Vanninen ja sydän- ja rintaelinkirurgian sekä verisuonikirurgian erikoislääkäri Juha Hautalahti väittelevät samana päivänä Tampereen yliopistossa.

Sekä Sari Vannisen kardiologian väitöskirja että Juha Hautalahden sydän- ja rintaelinkirurgian väitös tarkastetaan Tampereen yliopistossa perjantaina 22.11.2019 klo 12 alkaen.

Uudelleen ohjelmoidut kantasolut voivat ohjata perinnöllisten sydänsairauksien diagnostiikkaa ja hoitoa perinteisten menetelmien rinnalla

Lääketieteen lisensiaatti Sari Vannisen väitös ”Cardiac Diseases with Molecular and Clinical Aspect JPH2–RyR2–SCN5A gene mutations” tarkastetaan julkisesti lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 22.11. kello 12 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F115 (Arvo Ylpön katu 34).

Viime vuosikymmeninä geenitutkimusten kehittymisen myötä on molekyyligenetiikan avulla kyetty selventämään vakavien nuorellakin iällä henkeä uhkaavien sydänsairauksien diagnostiikkaa, optimoimaan hoitoja sekä arvioimaan sairastuneen lähisukulaisten sairastumisriskiä ja sydänseurantatarvetta. Lisäksi kantasolutekniikoiden kehittyminen helpottaa geneettisten sairauksien tutkimista solutasolla. Sari Vannisen väitöstutkimus keskittyi kolmeen perinnölliseen sydänsairauteen: yleiseen hypertrofiseen eli paksuseinäiseen sydänlihassairauteen ja harvinaiseen rytmihäiriösairauteen, katekoliamiiniherkkään polymorfiseen kammiotakykardiaan (CPVT) sekä harvinaiseen, ensi sijassa johtumishäiriöitä ja eteisperäisiä rytmihäiriöitä aiheuttavaan sydänsairauteen.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Tiina Ojala Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Katriina Aalto-Setälä.

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta

Sydänleikkauksen jälkeistä rintalastaliitoksen tukevuutta voidaan mitata värähtelyn avulla

Lääketieteen lisensiaatti Juha Hautalahden väitös ”Sternal Stability after Cardiac Surgery” tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 22.11. klo 12 alkaen Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa (Arvo Ylpön katu 34).

Suomessa tehdään vuosittain noin 3400 sydänleikkausta rintalastan halkaisun kautta. Leikkauksen lopussa tiukasti kiinnitetyn rintalastaliitoksen löystyminen altistaa vakaville infektiokomplikaatioille. Tällä hetkellä käytännön potilastyössä rintalastaliitoksen tukevuutta arvioidaan käsin tunnustelemalla tai tietokonetomografiakuvauksella, mutta molemmat menetelmät ovat epätarkkoja. Hautalahden väitöskirjatyön tavoitteena oli selvittää, soveltuuko värähtelyn etenemisen mittaaminen rintalastaliitoksen tukevuuden arviointiin. Tulosten perusteella voidaan todeta, että laite erottelee ehyen ja katkaistun kappaleen, toteaa rintalastaliitoksen tukevoituvan normaalin paranemisprosessin edetessä ja kykenee erottamaan tiukasti ja löysästi suljetun rintalastaliitoksen toisistaan. Menetelmä on lupaava ja saattaa jatkossa parantaa sydänkirurgisten potilaiden hoitoa. Lisätutkimuksia kuitenkin vielä tarvitaan, ennen kuin laite on valmis käytännön potilastyöhön.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Vesa Anttila Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Jari Laurikka lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta