Sydänsairaalan erikoislääkärit kirjoittivat rytmihäiriöiden katetrihoitoon liittyvistä haittatapahtumista

Lääkäri ja hoitaja toimenpidesalissa

Katetrihoito on tehokkuutensa ja turvallisuutensa takia ensisijainen hoitomuoto useissa rytmihäiriöissä. Suomessa tehdään vuosittain yli 3 000 katetrihoitotoimenpidettä. Sydänsairaala on toimenpidemäärissä suuri yksikkö, jonka tilastot ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Tays Sydänsairaalan erikoislääkärien Olli Arolan, Tero Penttilän, Jaakko Inkovaaran, Sinikka Yli-Mäyryn, Jussi Hernesniemen ja Heikki Mäkysen artikkeli katetrihoitoon liittyvistä haittatapahtumista on julkaistu Duodecim-lehdessä.

Tays Sydänsairaalassa on tehty yhteensä 2807 rytmihäiriön katetrihoitoa vuosina 2013–2017. Toimenpidehoitoihin liittyvien haittatapahtumien seuranta on tärkeä osa hoidon laatua. Eteisvärinän katetrihoidon tehoa ja turvallisuutta koskevissa suurissa kansainvälisissä monikeskustutkimuksissa haittatapahtumia esiintyi 2,9–6,3 prosentilla potilaista. Näihin tutkimuksiin verrattuna Tays Sydänsairaalassa havaittu haittatapahtumamäärä on samalla tasolla: suuren toimenpidemäärän yksikössä haittatapahtuman riski on pieni.

Artikkelin kirjoittaneiden erikoislääkäreiden selvityksessä useimmat haittatapahtumat ilmaantuivat sairaalassaoloaikana. Osa haittatapahtumista (esimerkiksi kaikki syvät laskimotukokset) ilmenivät vasta kotiutumisen jälkeen. Artikkelissa todetaan, että ”päivystyspisteissä työskentelevien lääkäreiden olisi hyvä tuntea yleisimmät rytmihäiriöiden katetrihoidon haittatapahtumat niiden nopean diagnosoinnin ja hoidonaloituksen mahdollistamiseksi”.

Artikkeli on luettavissa Duodecimlehti.fi-sivustolla. Linkki Duodecim-lehden artikkeliin