Sydänsairaalan kehittämä sydämentahdistimien kuukausilaskutusmalli helpottaa kustannuspainetta Pirkanmaan kunnissa

Tays Sydänsairaalan etupihaa

Tahdistinhoitoa tarvitsee yhä suurempi osa ikääntyneistä sydänpotilaista. Sydänsairaalan uudessa elinkaarimallissa potilaiden kotikunnat maksavat tahdistinhoidosta perinteisen kertasuoritteen sijaan kuukausimaksua laitteen käytön ajan. Osassa Pirkanmaan kuntia jo pilotoidun elinkaarimallin käyttöönotto laajenee kevään 2020 aikana.

Sydänsairaalassa asennetaan sydämentahdistin vuosittain noin 1500 potilaalle, joista lähes kaikki ovat etäseurannassa tahdistinpoliklinikalla. Hoidon ja tahdistinlaitteen kustannuksista vastaa potilaan kotikunta.

– Tahdistinhoidoilla on tärkeä rooli sydänpotilaiden hoidossa, mutta myös kuntien maksamat kulut ovat merkittäviä suuren potilasmäärän vuoksi. Tahdistimien kuukausilaskutusmallissa potilaan kotikunnalta laskutetaan tahdistimen laitosta yksi hinta ja tahdistinlaitteesta kuukausimaksua vain sen ajan, kun laite on potilaan käytössä, kertoo Sydänsairaalan toimitusjohtaja, johtava ylilääkäri Kari Niemelä.
– Elinkaarimalli sisältää myös tahdistinlaitteen pitkän takuun. Jos laite vikaantuu takuuaikana, laitevalmistajat vastaavat yhdessä Sydänsairaalan kanssa, että kunnille ei tule tästä lisäkustannuksia.

Tampereen kaupunki on ollut mukana Sydänsairaalan elinkaarimallin pilotissa alusta saakka.

– Elinkaaripalvelu on konkreettinen esimerkki siitä, miten hoidon vaikuttavuus voidaan huomioida palvelumallissa ja kuntalaskutuksessa. Potilaat hyötyvät, kun terveydenhuollon intressit ovat terveyshyödyn lisäämisessä, jatkaa Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty.

Taustalla vaikuttavuusperusteisuus

Sydänsairaalassa panostetaan vaikuttavuusperusteisen terveydenhuollon kehittämiseen, jonka edellytyksenä ovat laaturekisterit ja mittava oma data-analytiikka.
– Uusi laskutusmalli kannustaa aiempaa enemmän hoidon vaikuttavuuden huomioimiseen, toteaa Sydänsairaalan talousjohtaja Aki Haukilahti.

Lisätietoja

Kari Niemelä, toimitusjohtaja, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, kari.niemela(at)sydansairaala.fi
Aki Haukilahti, talousjohtaja, Sydänsairaala, p. 050 526 5466, aki.haukilahti(at)sydansairaala.fi