Opinnäytetyö: Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku Sydänsairaalassa

Digitaalisten palveluiden käyttö on sosiaali- ja terveydenhuollossa lisääntynyt ja niiden määrä tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa, kun valtakunnallisena tavoitteena on parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Palveluiden kehittämisessä on otettava huomioon asiakkailta saatu palaute, todetaan Tays Sydänsairaalan sairaanhoitaja Inge Varuskin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoitaja Rosa Mäkisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä.

Tays Sydänsairaalassa toteutetun opinnäytetutkimuksen tavoitteena oli selvittää sepelvaltimotautipotilaan etäseurannan käyttökokemuksia sekä potilaiden sekä Sydänsairaalan sairaanhoitajien näkökulmasta. Sepelvaltimotauti on yksi merkittävimmistä kansansairauksista Suomessa. Tutkimukseen osallistui Sydänsairaalan etäseurannassa olevia sepelvaltimotautipotilaita ja kotiutushoitajia, jotka esittelevät potilaille kyseistä palvelua.

Tutkimuksen mukaan potilaat pitivät etäseurantaan liittyvä terveyskyselyjä tarpeellisina ja tärkeinä, mutta etäseuranta ei korvannut perinteisempää yhteydenpitoa terveydenhuollon ammattilaisiin. Sekä potilaiden että sairaanhoitajien mukaan etäseurannan kautta löytyy kuitenkin kattavasti materiaalia etäseurannan hoidosta. Digitaaliset palvelut parantavat terveyspalvelujen tehokkuutta ja motivoivat potilaita enemmän omahoitoon.

Lue lisää opinnäytetyöstä Tampereen ammattikorkeakoulun sivuilta (Theseus.fi)