Lääkärit tarvitsevat lisää tietoa terveyspalvelujen valinnanvapaudesta

Potilas lääkärin vastaanotolla

Erikoissairaanhoitoon liittyvä valinnanvapauslaki tunnetaan melko huonosti terveyskeskus- ja työterveysasemilla työskentelevien lääkäreiden keskuudessa. Lääkäreiden suhtautumista valinnanvapauteen on selvitetty Sydänsairaalan, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Tekonivelsairaala Coxan yhdessä teettämässä tutkimuksessa. Tutkimukseen osallistui 288 terveyskeskus- ja työterveyslääkäriä pääasiassa Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella 19.9.—16.10.2018.

Tutkimuksella kartoitettiin, miten paljon terveyskeskus- ja työterveyslääkärit tällä hetkellä lähettävät potilaita muualle kuin oman alueen lähimpään keskus- tai yliopistolliseen sairaalaan, ja kuinka hyvin tämänhetkinen valinnanvapauslaki tunnetaan. Yli 60 % lääkäreistä kokee hoitojonon olevan usein liian pitkä, mutta potilasta ei kuitenkaan siirretä toiseen yksikköön valinnanvapautta hyödyntäen. Esteenä oli usein tiedon puute.

Tutkimuksessa kysyttiin myös käytännön haasteita, joita lääkärit kohtaavat valinnanvapauden toteutumiseen liittyen. Tutkimukseen osallistuneiden lääkäreiden mielestä valinnanvapauden toteutumista auttaisi ja selkeyttäisi, jos lähettäville lääkäreille järjestetään aiheesta riittävästi koulutusta sekä tarjolla olisi vertailutietoa esimerkiksi hoitojonoista, asiakastyytyväisyydestä ja palvelutarjonnasta. Tärkeää on myös potilastietojen kulku yksiköiden välillä.

Lisätietoja

Whitepaper: Lääkäri risteyskohdassa : Lääkärin roolin tunnistaminen ja tukeminen osana erikoissairaanhoidon valinnanvapautta (pdf)

Vesa Virtanen, aluepalvelujen palvelujohtaja, Sydänsairaala, p. 03 311 64139, etunimi.sukunimi(at)sydansairaala.fi
Aki Haukilahti, talousjohtaja, Sydänsairaala, p. 050 526 5466, etunimi.sukunimi(at)sydansairaala.fi