Hiilijalanjälki halutaan kuriin Sydänsairaalassa

Leikkaussalihoitaja lajittelee tulevan leikkauksen pakkausjätteitä leikkaussalissa

Sairaaloiden tuottama jätemäärä ja ilmastokuorma on huomattava. Esimerkiksi päivittäin useita kertoja toistuvan sepelvaltimoiden varjoainekuvauksen ilmastokuorma vastaa 49 kilometrin ajoa polttomoottoriautolla. Sydänsairaalan hiilijalanjälki on laskettu ensimmäisen kerran, ja tavoitteet sen pienentämiseksi ovat korkealla.

Vuonna 2023 Tays Sydänsairaalassa toteutettiin laaja ympäristövastuullisuuden kehittämiskohteiden arviointi. Esimerkiksi sairaalan toiminnassa syntyvä jätemäärä mitattiin. Myös Sydänsairaalan kaikkien yksiköiden vuodessa tuottama suora ja välillinen ilmastokuorma laskettiin ensimmäisen kerran. Sydänsairaalan hiilidioksipäästö 670 tCO₂e vastaa noin 65 suomalaisen vuosittain tuottamaa ilmastokuormaa.

– Terveyspalveluiden kokonaisilmastokuorma on huomattava. Sydänsairaalassa suurin ilmastokuorma aiheutuu hankituista ja kuljetetuista tavaroista ja palveluista sekä syntyneestä jätteestä. Hävikin määrää on vähennettävä, kierrätystä on tehostettava entisestään ja hankinnoissa on haettava ekologisempia ratkaisuja, toteaa toimitusjohtaja Pasi Lehto Sydänsairaalasta.

– Perustehtävämme on sydänpotilaiden hyvä hoito, mutta toiminnallamme on monia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja ilmastoon. Ekologinen vastuullisuus vaatii meiltäkin lisätyötä.

Tavoitteena hiilineutraalius

Vuonna 2023 Sydänsairaalan hiilijalanjälki laskettiin ensimmäisen kerran hiilijalanjälkilaskurilla, joka pohjautuu maailmanlaajuisesti käytettyyn GHG (Green House Gas Protocol) -standardiin ja sisältää laskentaan tarvittavat päästökertoimet.

– Vuonna 2024 tavoitteenamme on tehdä ympäristösuunnitelma Sydänsairaalan tukipalveluihin, kuten hankintoihin liittyen. Tavoitteenamme on myös todentaa positiivinen hiilikädenjälki vähintään yhdestä Sydänsairaalan tuottamasta etähoitopalvelusta, esimerkiksi sydämentahdistimien etäseurannasta, varatoimitusjohtaja Aki Haukilahti toteaa.

Vuoteen 2030 mennessä Sydänsairaalan tavoite on olla hiilineutraali oman toiminnan ja välillisten päästöjen osalta. Toiminnassa pyritään vähentämään epäsuoraa ilmastokuormaa mm. hankittavien tavaroiden ja palvelujen hiilijalanjälkeä pienentämällä. Sydänsairaalan vuoden 2023 vastuullisuusraportissa ekologinen vastuullisuus on huomioitu aiempaa kattavammin.

Lisätietoja

Pasi Lehto, toimitusjohtaja ja johtava ylilääkäri, Sydänsairaala, p. 050 555 7740, pasi.lehto@sydansairaala.fi
Aki Haukilahti, varatoimitusjohtaja, Sydänsairaala, p. 050 526 5466, aki.haukilahti@sydansairaala.fi

Sydänsairaalan vastuullisuusraportti 2023

Toimenpidesalissa sairaanhoitaja hymyilee kameralle kasvomaski kasvoillaan, taustalla lääkäri tekee toimenpidettä

Sydänsairaalan vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu. Raportissa esitellään keskeiset vastuullisuuden osa-alueet ja miten olemme onnistuneet toteuttamaan strategiamme tavoitteita sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osalta vuoden 2023 aikana.

Tutustu vastuullisuusraporttiin