Tutkimustoiminta Sydänsairaalassa vuonna 2018

Lääkärit ja hoitajat leikkaussalissa

Sydänsairaala on osa Tampereen yliopistollista sairaalaa ja tutkimus kuuluu oleellisesti toimintaamme.

Sydänsairaalassa tehtävä tutkimus keskittyy sydän- ja rintaelinkirurgiaan, sydänanestesiologiaan ja kardiologiaan tai näitä aloja sivuaviin aiheisiin. Sydänsairaalan lääkärit osallistuvat myös perustutkimuksen tekemiseen. Lisäksi olemme mukana kansainvälisissä lääketutkimuksissa.

Sydänsairaalan tutkimusorganisaatioon kuuluvat tutkijoiden lisäksi tutkimuskoordinaattori ja tutkimushoitajat.

Perustutkimus vuonna 2018

Perustutkimus Sydänsairaalassa: lue lisää Tampereen yliopiston sivuilta

Sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri, dosentti Ari Mennander toimii Sydänsairaalassa tutkijana leikkaus- ja osastotyön rinnalla, muun muassa osana pohjoismaista tutkimusryhmää. Lue lisää Ari Mennanderin tutkimustyöstä

Muu tutkimustoiminta vuonna 2018

Sydänsairaalassa oli käynnissä 76 tutkimusta. Lisäksi Sydänsairaalan henkilökunta osallistui 68 julkaisun kirjoittamiseen.

Sydänsairaala on tehnyt useita yhteistyöprojekteja Kanadassa sijaitsevan PHRI-tutkimusinstituutin kanssa. Vuonna 2018 päättyi tiedonkeruu COMPLETE-tutkimukseen, jossa selvitetään, kannattaako sydäninfarktin yhteydessä hoitaa rutiinisti myös muissa suonissa olevat ahtaumat. Lue lisää Population Health Research Instituten sivuilta

Sepelvaltimoahtaumien hoitomenetelmiä käsittelevissä tutkimuksissa on tehty Pohjoismaista yhteistyötä jo vuosia. 2000-luvun alkupuolella on tehty useampi yhteistyötutkimus sepelvaltimoiden haaraumakohtien erilaisista stenttaustekniikoista sekä sepelvaltimoiden päärunkoahtauman hoidosta ohitusleikkauksella tai pallolaajennuksella. Näiden pitkäaikaisseurannat ovat edelleen käynnissä.

Käynnissä oli myös useampia erilaisten sepelvaltimotoimenpiteiden vaikuttavuutta ja optimointia selvittäviä tutkimuksia.

Rytmihäiriöiden tutkimuksessa kohteena oli eteisvärinä sekä näiden potilaiden riskinarvio ja lääkkeiden käyttö. Sydänsairaala osallistui myös kammioperäisten rytmihäiriöiden optimaalista hoitoa käsittelevään yhteistyötutkimukseen, joka jatkuu edelleen.

Sydän- ja rintaelinkirurgian pitkäaikaisena tutkimuskohteena on ollut optimaalinen sydämen suojaus sydänleikkausten aikana. Tutkimuskohteina ovat olleet myös leikkauksen jälkeisen eteisvärinän ilmaantuvuus ja sen ehkäiseminen, rintalastan luutuminen ja paraneminen leikkauksen jälkeen sekä elämänlaatu sydänleikkausten jälkeen. Uusia kuvantamismenetelmiä (mm. tarkkuusvideokuvantamisen nykytekniikat) on käytetty leikkauksen aikana sydämen toiminnan arvioimiseksi aiempaa tarkemmin.

Lukuisia rekisteritutkimuksia oli käynnissä mm. keuhkopussin märkäkertymien, aorttaläppäahtauman ja ruokatorvipuhkeaman hoidosta.

Sydänanestesiologiassa selvitettiin optimaalista verenohennuslääkitystä sydänleikkauksen yhteydessä ja sen jälkeen.

VTT:n, Tampereen yliopiston ja teollisten yhteistyökumppaneiden (GE Healthcare Finland Oy, Bittium Oyj, Clothing+ Oy ja Fimlab Oy) yhteistyöprojektina on kerätty kattavasti sydäninfarktipotilaiden hoidon aikana kertyvää tietoa. Kertynyt data analysoidaan tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä käyttäen, jolloin pystytään tunnistamaan aiempaa paremmin korkean riskin potilaat. Lue lisää VTT:n sivuilta

Sydänsairaalassa on tehty runsaasti EKG-tutkimusta, keskittyen sepelvaltimotautikohtausten ja rakenteellisten sydänvikojen diagnostiikkaan ja ennusteen arviointiin. 12-kytkentäinen lepo-EKG antaa huomattavasti informaatiota sydänsairauksista ja niiden ennusteesta. Tutkimuksissa on laajasti sekä kansainvälisiä että kansallisia yhteistyökumppaneita.

Linkkejä

Sydänsairaalan julkaisuluettelo vuodelta 2018

Tutkimus- ja opetustoiminta Sydänsairaalassa

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus