Uusi toimintamalli sydänpotilaiden hoitoon Tampereella

Vaikuttava hoitopolku -logo

Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays Sydänsairaala ovat sopineet mallista, jolla sydänpotilaiden hoito kootaan yhtenäiseksi. Keskeinen tavoite on helpottaa potilaan arkea tarjoamalla sujuva hoitopolku. Mukana on kumppanina myös Hämeenmaan Sydänpiiri, ja kehitystyötä on rahoittanut Sitra.

Uusi toimintamalli korostaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä saumattoman ja kustannustehokkaan hoitopolun järjestämiseksi. Uutta mallia on tarkoitus laajentaa myös muuhun terveydenhuoltoon sekä muihin maakuntiin.

Tampereen alueella uusi malli sydänpotilaiden hoitopolun järjestämiseksi otetaan käyttöön vuonna 2018. Sen piirissä on noin 17 500 eri potilasta ja lähes 40 000 palvelusuoritetta. Vuosittain hoidon järjestämisestä koituu noin 36 miljoonan euron kokonaiskustannukset.

– Uudesta lähestymistavasta hyötyvät kaikki tahot, varsinkin asiakas ja veronmaksajat. Arvioimme, että vuositasolla uusi malli voi tuottaa merkittäviä säästöjä samalla kun asiakkaan hoitokokemus paranee, kertoo Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty.

Malli soveltuu monimutkaisten ja laajojen hoitokokonaisuuksien järjestämiseen vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Osapuolet ottavat yhdessä vastuun hoitokokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta ja ohjaamisesta sekä jakavat hoitokokonaisuuden tuottamiseen liittyvät riskit ja hyödyt. Avoimuus on keskeinen osa yhteistyötä. Tampereen kaupunki toimii uudessa mallissa paitsi tilaajana osaltaan myös palvelujen tuottajana. Muut palveluntuottajat ovat kaupungin sopimuspalveluntuottajia. Tampereen kaupunki haluaa näyttää suuntaa uudenlaisten toimintamallien käyttöönottamisessa.

– Emme halunneet jäädä odottamaan sote-uudistuksen loppuunsaattamista, vaan päätimme edetä asiassa, sillä tarve uudenlaiselle toimintatavalle oli ilmeinen. Taustalla on vuosien valmisteleva työ, jossa on hyödynnetty järjestelmällisesti muun muassa aiheesta tehtyjen tutkimusten ja selvitysten tuloksia. Ongelmakohdat, jotka täytyy ratkaista, olivat siten jo tiedossa, sanoo Lemmetty.

Helpotusta potilaan arkeen

Uusi toimintamalli on potilaslähtöinen. Perinteisesti toiminta on ollut sirpalemaista, mikä on aiheuttanut muun muassa viivettä ja ylimääräisiä kustannuksia, eikä potilaiden hoitopolkuja ei ole pystytty käsittelemään kokonaisuutena. Tämän seurauksena tieto ei ole kulkenut eri hoidon tuottajien välillä, ja pahimmillaan asiakasta on pompoteltu paikasta toiseen.

– Keskeinen tavoitteemme on helpottaa potilaan arkea. On myönnettävä, että sosiaali- ja terveydenhuollossa lähestymistapa on ollut liian usein tuottaja- ei potilaskeskeinen. Olemme pyrkineet haastamaan tätä ajattelua ja varmistamaan pitkin matkaa, että uudesta mallista hyötyy ennen kaikkea potilas, jonka hoito suunnitellaan ja toteutetaan jatkossa yhtenä kokonaisuutena, painottaa Arto Lemmetty.

Uusi malli laajojen ja monimutkaisten hoitokokonaisuuksien hallitsemiseen

Uudessa toimintatavassa korostuvat hoitoprosessin yhteiset tavoitteet sekä tiivis yhteistyö niin hoidon suunnittelussa kuin toteutuksessakin.

– On aika pyrkiä eroon hajanaisesta palveluverkosta. Tämä on sekä asiakkaan että myös hoidon toteuttajien ja järjestäjien etu. Vastaava lähestymistapa monimutkaisten hoitokokonaisuuksien hallitsemiseen soveltuu monien sellaisten sairauksien hoitoon, jossa on osallisena useita eri tahoja. Hyviä esimerkkejä tällaisista ovat diabetes, syöpätaudit ja mielenterveyden häiriöiden hoito, kertoo Sitran johtava asiantuntija Kimmo Haahkola.

– Tämä on Suomen ensimmäinen käytännön sovellutus, jossa kootaan yhteen kaikki eri palveluntuottajat sekä myös järjestöt, joilla on historiallisesti ollut merkittävä rooli suomalaisessa terveydenhuollossa. Vastaavaa mallia voidaan hyödyntää jatkossa myös muissa maakunnissa, jatkaa Haahkola.

Uuden toimintamallin tuloksia seurataan tarkasti, ja siitä on tarkoitus toteuttaa myös kansainvälinen vertaisarviointi.

Lisätietoja:

Aki Haukilahti, varatoimitusjohtaja, Tays Sydänsairaala, puh. 050 5265 466