Tays Sydänsairaalan HIIT-ryhmä rohkaisi sydänpotilaita kovatehoiseen liikuntaan

Kuntoutusryhmän osallistujat ja ryhmää vetävät fysioterapeutit seisovat Tays Sydänsairaalan etupihalla.

Keväällä 2022 kokoontunut kovatehoisen intervalliharjoittelun (HIIT) pilottiryhmä suunnattiin sepelvaltimotautia sairastaville Tays Sydänsairaalan potilaille, jotka olivat jo melko liikunnallisia arjessaan. Sydänfysioterapeutti Pro -koulutettavat fysioterapeutit tarjosivat kuntotestit läpäisseille potilaille mahdollisuuden 12 viikon tavoitteelliseen ryhmätoimintaan, jolla haettiin terveyshyötyä tavallista tehokkaammalla liikunnalla.

Sepelvaltimotautia sairastavien HIIT-harjoittelua on tutkittu kansainvälisesti viime vuosina, mikä kannusti sydänfysioterapeuttiopiskelijoita kokoamaan väliaikaisen harjoitteluryhmän Sydänsairaalan potilaista. Pilottiin valittiin vakaata sepelvaltimotautia sairastavia henkilöitä.

– Tutkimuksissa HIIT-harjoittelun on todettu olevan parempi tai vähintäänkin yhtä hyvä liikuntamuoto sydänpotilaiden kuntoutuksessa kuin muutkin mallit. HIIT-intervalliharjoittelussa vaihtelevat kovatehoiset, mutta lyhyet osuudet ja palauttavat matalatehoisemmat osuudet. Näin on mahdollista saavuttaa kovatehoisen liikunnan hyödyt ilman yhtäjaksoisen liikunnan haasteita, kertoo Sydänfysioterapeutti Pro -koulutettava Heidi Mahrberg Tays Sydänsairaalasta.

Rasituskoe varmistaa turvallisuuden

Ennen ryhmän käynnistymistä osallistujien soveltuvuutta testattiin rasituskokeella ja muilla suorituskykymittauksilla, ettei kovemmassa rasituksessa ilmaannu esimerkiksi sydänlihaksen hapenpuutteen merkkejä tai henkeä uhkaavia rytmihäiriöitä.

– Liikunta on oleellinen osa monien sydänsairauksien omahoitoa, mutta HIIT-harjoittelu ei sovi suoraan kaikille. Harjoittelu voi kuitenkin sopia sepelvaltimotautipotilaille, joiden sairaus on vakaa eikä ole suuren vaaran merkkejä, korostaa Sydänsairaalan palvelujohtaja, ylilääkäri Vesa Virtanen.
– Yleisesti ottaen suosittelemme lääkärintarkastusta ja rasituskoetta ennen HIIT-harjoittelun aloittamista. Näin voidaan varmistaa harjoittelun turvallisuus ja tehokkuus.

Ryhmän osallistujien palaute tehokkaasta liikunnasta on ollut kiittävää. Ryhmässä myös opeteltiin sykemittarin käyttöä, jolloin voi tutustua omiin turvallisiin sykerajoihin.

– Kannustavassa ryhmässä on ollut motivoivaa ja turvallista liikkua. On tullut selväksi, että HIIT on hyvä metodi: esimerkiksi hapenottokyky ja lihaskunto ovat selvästi paremmat ja jokainen treeni on edellistä helpompi. Ihan kymppihomma sekä sydämen että mielen kannalta, pilottiryhmäläiset kiittävät.

Sydänfysioterapeuttiopiskelijoiden kehittämistehtävän tulosten perusteella Tays Sydänsairaala arvioi mahdollisuutta jatkaa ryhmätoimintaa tulevaisuudessa esimerkiksi yhteistyössä perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa.

Lisätietoa

Heidi Mahrberg, fysioterapian palveluvastaava, Tays Sydänsairaala, p. 041 730 6987, heidi.mahrberg@sydansairaala.fi (tavoitettavissa 25.7.2022 alkaen)
Vesa Virtanen, aluepalvelujen palvelujohtaja, Sydänsairaala, p. 03 311 64139, vesa.virtanen@sydansairaala.fi

Kuva: Osa Tays Sydänsairaalan HIIT-ryhmän osallistujista sekä ryhmän vetäjät, Sydänfysioterapeutti Pro -koulutettavat fysioterapeutit Marko Mahkonen (vas.), Heidi Mahrberg (toinen oik.) ja Konsta Kossi (oik.).