Tays Sydänsairaalassa tehtiin yli 1000 ablaatiotoimenpidettä vuonna 2021

Kardiologi tekee rytmihäiriötoimenpidettä Tays Sydänsairaalan toimenpidesalissa

Sydämen ablaatiohoito on katetritekniikalla tehtävä rytmihäiriön hoitotoimenpide. Rytmihäiriöpotilaiden määrän kasvaessa myös Tays Sydänsairaalassa tehtyjen ablaatiotoimenpiteiden määrä on noussut jopa kymmeniä prosentteja viimeisen viiden vuoden aikana. 1000 vuosittaisen ablaatiotoimenpiteen raja ylittyi joulukuussa 2021 (1002 toimenpidettä).

Tays Sydänsairaala on toimenpidemäärillä arvioituna yksi Suomen ja Pohjoismaiden huippuyksiköistä.

– Potilasmäärän kasvusta huolimatta hoitoonpääsyajat ovat pysyneet kohtuullisina ja olemme pystyneet hyödyntämään kahden toimenpidesalin resurssin tehokkaasti, toteaa rytmikardiologi, elektrofysiologian toimintopäällikkö Jaakko Inkovaara.

Viime vuonna tehdyistä ablaatioista suurin osa eli 415 oli eteisvärinäablaatioita. Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö.