Tutkimustyö tukee käytännön työtä: Sydänsairaalan erikoislääkäri toimii osana pohjoismaista tutkimusryhmää

Tutkimus- ja kehitystyö on olennainen osa Sydänsairaalan toimintaa. Sydänsairaala on esimerkiksi kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian tutkimustyön suorittamispaikka Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa.

Sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri, dosentti Ari Mennander toimii tutkijana leikkaus- ja osastotyön rinnalla. Hänen tuorein julkaisunsa on leikkaus- ja potilasseurantatutkimus bikuspisesta (kaksipurjeisesta) aorttaläpästä ja akuutista aortan dissekaatiosta (repeämästä). Teksasin Sydäninstituutti (Texas Heart Institute and Michael E DeBakey Department of Surgery) on kommentoinut tutkimusta.

– Aortan dissekaatio on hengenvaarallinen tila, jossa aortan verenkierto ohjautuu aortan seinämän sisälle. Tila johtaa usein monielinvaurioon, kuten aivojen hapenpuutteeseen, sydämen tamponaatioon ja akuuttiin sydämen vajaatoimintaan. Potilaan hengen pelastamiseksi akuutti nousevan aortan dissekaatio edellyttää usein välitöntä leikkausta. Bikuspinen aorttaläppä on puolestaan yleisin sydämen synnynnäinen rakenteellinen poikkeama, Mennander kertoo.

Pohjoismainen tutkimusmateriaali

Tutkimuksen toteutti pohjoismainen tutkimusryhmä monikeskustutkimuksena. Tämän artikkelin tutkimusidea on lähtöisin Sydänsairaalasta parin vuoden takaa.

– Aortta on kiinnostava tutkimuksen kohde ja aortan dissekaatio on haasteellisimpia sydänkirurgisia leikkauksia, Mennander toteaa.
– Tutkimuksessa käytettiin NORCAAD-rekisteriä, joka sisältää Pohjoismaiden kahdeksan tutkimuskeskuksen akuuttien dissekaatiopotilaiden tiedot 10 vuoden ajalta. Pohjoismaissa tehdään samankaltaista lääketiedettä, mikä mahdollistaa vertailukelpoisten potilaiden tutkimisen useasta yhteistyösairaalasta. Tämä puolestaan vahvistaa tutkimuksen tilastollista merkittävyyttä ja laatua.

Tutkimus kannustaa muutokseen

Julkaistulla tutkimuksella oli kaksi pääasiallista löydöstä, joilla on käytännön merkitystä. Aortan dissekaatiossa lähes kuudella prosentilla potilaista oli bikuspinen aorttaläppä, mikä on noin kolme kertaa yleisempää kuin koko väestöllä. Toiseksi kaikkien potilaiden selviytyminen oli vertailukelpoinen huolimatta siitä, että bikuspisen aorttaläpän yhteydessä dissekaatioleikkaus käsitti aortan tyven leikkauksen lähes kolme kertaa yleisemmin kuin muilla potilailla.

– Bikuspinen aorttaläppä ei ollut itsenäinen leikkauksen jälkeiseen toipumiseen vaikuttava tekijä. Vanhempien tutkimusten perusteella on herkästi suositeltu vaativampaa leikkausta, mikä ei tämän tutkimuksen perusteella olisi automaattisesti tarpeen kaikille bikuspisen aorttaläpän potilaille, Mennander avaa.
– Pohjoismaissa lääkäreillä on hyvä mahdollisuus potilaiden seurantaan. Tarvittaessa potilas voidaan ohjata uusintaleikkaukseen sen sijaan, että riskialttiimpi leikkaus toteutettaisiin automaattisesti.

Tavoitteena parempi hoito

Tutkimuksessa potilaita verrattiin keskenään kuolleisuuden, sairastuvuuden ja riskitekijöiden osalta. Korkea ikä, elimen verenkiertohäiriö, sydämen tamponaatio, ajallisesti pitkä leikkaus ja aorttaläpän vuotaminen ennen leikkausta vaikuttivat kuolleisuuteen dissekaatioleikkauksen jälkeen. Vertaiskelpoisten potilaiden osalta enää vain ikä ja leikkausaika vaikuttivat kuolleisuuteen.

– Leikkaustekniikat kehittyvät tutkimustiedon myötä. Aorttapotilaiden tutkiminen tukee sairaalan toimintaa, kun seurannan ja uusien löydösten perusteella potilaat voidaan tarvittaessa perustellusti ohjata jatkohoitoon.

Leikkaussalikuvassa vasemmalla Ari Mennander.

Lue lisää

Mennander A.; Olsson C.; Jeppsson A.; Geirsson A.; Hjortdal V.; Hansson E. C.; Järvelä K.; Nozohoor S.; Gunn J.; Ahlsson A.; Gudbjartsson T.: The significance of bicuspid aortic valve after surgery for acute type A aortic dissection. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019.

Preventza O.; de la Cruz KI.; Coselli JS.: In surgery for acute type A aortic dissection, follow the principles and do what you need to do. Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2019.

Tutkimustoiminta Sydänsairaalassa vuonna 2018

Tutkimus- ja opetustoiminta Sydänsairaalassa