Uusi sydänläppäpotilaiden hoitotoimenpide käytössä ensimmäistä kertaa Suomessa Tays Sydänsairaalassa

Lääkäreitä ja sairaanhoitajia seisoo ryhmässä sydäntoimenpidesalissa

Tays Sydänsairaalassa on tehty Suomen ensimmäiset tekoläpän asennukset katetritekniikalla, jossa tekoläppä viedään hiippaläppään sydämen kärjen kautta (Tendyne-tekoläppä). Tänään 9.3.2022 käyttöön otettu uusi toimenpide on kehitetty hiippaläppävuotopotilaille, joille muut toimenpidehoidot eivät sovellu. Uuden toimenpiteen käyttöönotto on hyvä esimerkki kardiologian ja sydänkirurgian tiiviistä yhteistyöstä Tays Sydänsairaalassa.

Hiippaläppävuoto on toiseksi yleisin hoitoa vaativa sydämen läppävika. Tavallisin tapa hoitaa hiippaläppävuoto on avosydänleikkaus, joka ei kuitenkaan sovi kaikille potilaille leikkausriskistä johtuen. Vaihtoehtoisen, katetrilla tehtävän toimenpiteen voivat estää potilaan anatomiset syyt.

– Tähän saakka osalle hiippaläppävuotopotilaita ei ole voitu tarjota lääkityksen lisäksi mitään korjaavaa hoitomuotoa. Uudella sydämen kärjen kautta vietävällä katetritekoläpällä voimme saada näille potilaille hyvän hoitotuloksen. Toimenpiteen onnistuminen vaatii kardiologian ja sydänkirurgian sekä sydänanestesiologian tiimien tiivistä yhteistyötä, kertoo interventiokardiologian toimintopäällikkö Anna Tahvanainen Tays Sydänsairaalasta.

Ennen mahdollista toimenpidettä tehdään kattavat esitutkimukset sen soveltuvuuden selvittämiseksi. Toimenpide tehdään nukutuksessa, ultraääni- ja röntgenläpivalaisuohjauksessa.

– Rakenteellisten sydänsairauksien toimenpidehoidoissa tapahtuu jatkuvaa kehitystä. Uusien toimenpidetyyppien käyttöönotolla pyrimme vastaamaan sydänpotilaiden kasvavaan hoidontarpeeseen, Tahvanainen toteaa.

Lisätietoja

Anna Tahvanainen, toimintopäällikkö, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, Tays Sydänsairaala, p. 03 311 716 (vaihde), anna.tahvanainen@sydansairaala.fi

Kuva: Tays Sydänsairaalassa ensimmäisen Tendyne-toimenpiteen tehnyt tiimi 9.3.2022