Ajankohtaista rakenteellisten sydänsairauksien toimenpidehoidoissa

Rakenteellisten sydänsairauksien kardiologiset toimenpidehoidot yleistyvät ja hoitovaihtoehtoja tulee lisää. Tutkimus alalla on vilkasta ja tarjoaa ajantasaista tietoa hoitopäätösten tueksi.

Tuore tutkimusnäyttö vahvistaa TAVI-hoitomuodon (transcatheter aortic valve implantation) asemaa vaikean aorttaläppäahtauman hoidossa. Aiemmin hoitomuodon edut on osoitettu suuren leikkausriskin potilasaineistoissa, mutta tuoreet tutkimukset ovat osoittavat TAVIn olevan hyvä vaihtoehto myös matalan leikkausriskin potilaille (1, 2).

TAVI:n etuihin lukeutuvat lyhyet sairaalahoitojaksot ja potilaan nopea kuntoutuminen.

TAVI-hoitomuoto on ollut tarjolla vuodesta 2002 alkaen, joten tieto biologisen TAVI-läppäproteesin pitkäaikaiskestävyydestä lisääntyy koko ajan; näyttö läppäproteesin kestävyydestä on hyvä (3).

Hoitoon pääsy

Tays Sydänsairaalassa tehdään vuosittain noin 200 TAVI-toimenpidettä. Hoitoon pääsy pyritään pitämään joustavana siten, että kiireellistä hoitoa vaativat potilaat pääsevät hoitoon oikea-aikaisesti, tarvittaessa jo samalla sairaalahoitojaksolla. Hoidon organisointia helpottava TAVI-sairaanhoitajapoliklinikkatoiminta on aloitettu vuonna 2018.

Oleellista vaikean aorttaläppäahtauman hoidon suunnittelussa ja hoitomuodon valinnassa on kardiologien, sydänkirurgien ja sydänanestesiologien tiivis yhteistyö ja ”heart team” -toiminta, jonka avulla löydetään yksilöllisesti jokaiselle potilaalle oikea hoitomuoto.

Hoidon vaihtoehdot ja kehitys

Sekä toiminnallisen että rakenteellisen hiippaläpän vuodon korjaus katetriteitse on hoitovaihtoehto erityisesti suuren leikkausriskin potilaille. Toimenpiteessä hiippaläppään asetetaan etu- ja takapurjeen yhteen sitova klipsi vuotoa vähentämään. Hiljattain markkinoille on tullut uusi väline em. toimenpiteeseen, ja se on otettu käyttöön Tays Sydänsairaalassa ensimmäisenä Suomessa. Nyt markkinoilla olevien tuotteiden (MitraClip, Pascal) toimintaperiaate on samankaltainen, mutta laitteiden ominaisuuksissa on eroja. Hoitovaihtoehtojen lisääntyessä on mahdollista ottaa entistä paremmin huomioon potilaan yksilöllisiä anatomisia ominaisuuksia parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Kolmiluiskaläpän vuodon katetrihoitovaihtoehdot ovat olleet aiemmin vähäisempiä. Vaihtoehdot kuitenkin lisääntyvät: jatkossa myös kolmiluiskaläpän vuodon hoito klipsin asetuksella on mahdollista. Toinen vaihtoehto vuodon vähentämiseksi on katetriteitse läppäannulukseen asetettava kiristysrengas (Cardioband). Tays Sydänsairaalassa tullaan aloittamaan myös kolmiluiskaläpän vuodon katetrihoito vuoden 2020 aikana.

Teksti: Anna Tahvanainen, interventiokardiologian toimintopäällikkö, kardiologi, Tays Sydänsairaala

Viitteet:
1) Mack et al: N Engl J Med 2019; 380:1695–1705
2) Popma et al: N Engl J Med 2019; 380:1706–1715
3) Blackman et al: J Am Coll Cardiol. 2019; 73(5):537–545