Eteisvärinän katetriablaatiohoidot Tays Sydänsairaalassa

Sydänsairaalan rakennus Taysin alueella.

Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan lähes 230 000 eteisvärinäpotilasta ja sairauden esiintyvyyden odotetaan kasvavan 2,3-kertaiseksi vuoteen 2060 mennessä. Hoidontarve tulee kasvamaan potilasmäärän lisääntyessä.

Tays Sydänsairaala on varautunut eteisvärinän katetriablaatiohoidon tarpeen lisääntymiseen ja hoitoonpääsy on nopeaa. Tätä kirjoittaessa on eteisvärinän katetriablaatiohoitoon tulevan potilaan odotusajan mediaani on noin 60 vuorokautta.

Eteisvärinän katetriablaatiohoito on osa eteisvärinäpotilaan rytminhallintahoitolinjaa, jossa pyritään ylläpitämään sinusrytmiä. Hoitosuositusten mukaan ablaatiohoito voi olla jopa potilaan ensimmäinen sinusrytmiä ylläpitävä hoito, jos kyseessä on kohtauksittainen eteisvärinä ja potilas toivoo lääkkeetöntä hoitolinjaa.

Eteisvärinän katetriablaatiohoitoon liittyy komplikaatioriski, joka on kaikkien komplikaatioiden osalta n. 4 %, mutta onneksi vakavia komplikaatioita, kuten tamponaatioita, esiintyy harvoin (n. 1 %).

Yleisanestesia katetriablaatiotoimenpiteessä

Tays Sydänsairaalassa tehdään vuosittain n. 1000 kateriablaatiotoimenpidettä ja näistä eteisvärinän ablaatiohoitoja on noin 400. Hoidoista noin puolet on tehty ns. jäädytysmenetelmällä (kryoablaatio) ja puolet ns. polttohoidolla (radiotaajuusvirtaan perustuva RF-ablaatio).

Tays Sydänsairaalassa eteisvärinän RF-ablaatiot tehdään yleisanestesiassa. Toimenpiteessä vasemmasta eteisestä tehdään 3Dkartoituslaitteistolla virtuaalinen kartta, jonka avulla hoitolinjat suunnataan oikeisiin alueisiin keuhkolaskimoiden suuaukkojen läheisyyteen.

Jotta laitteisto toimisi suunnitellulla tavalla ja hoidot saataisiin kohdennettua sekä tarkasti että oikean tehoisina, on hengityksen oltava tasaista ja potilaan liikkumatta. Tähän on vaikea päästä ilman yleisanestesiaa. Lisäksi potilaskokemus hetkittäin kivuliaastakin toimenpiteestä on anestesiassa tehdyillä potilailla parempi.

PFA-menetelmän käyttöönotto

Loppuvuodesta 2022 otimme käyttöön PFA (Pulsed Field Ablation) -menetelmän ensimmäisenä suomalaissairaalana. Korkeajännitteinen energiapulssi kohdistuu lähes pelkästään sydänlihassoluihin, mikä säästää sydäntä ympäröiviä rakenteita, kuten verisuonia, ruokatorvea ja palleahermoa, hoidon mahdollisilta haittavaikutuksilta – parantaen potilasturvallisuutta entisestään. Menetelmä vaatii yleisanestesian, kuten Tays Sydänsairaalassa on käytössä, tai vahvan sedaation.

Ensimmäiset 40 potilasta on nyt hoidettu ja kokemukset ovat olleet hyviä. Hoitomenetelmään liittyviä komplikaatioita ei ole esiintynyt, toimenpide on nopea eikä tarvetta uusintatoimenpiteille toistaiseksi ole ollut.

Katetriablaatiohoitoa useassa salissa

Tänä vuonna olemme ottaneet käyttöön rytmihäiriöiden mobiilirekisteröinti- ja ablaatiolaitteen, mikä mahdollistaa rytmihäiriöiden katetriablaatiohoidon missä tahansa Tays Sydänsairaalan kardiologisen yksikön toimenpidesalissa.

Laitteisto on osoittautunut hyväksi erityisesti tilanteissa, joissa potilaan eteisvärinän kammiovaste on epätaloudellisen nopea eikä reagoi lääkehoitoon riittävästi, ja on päädytty tahdistimen asennukseen sekä eteiskammiosolmukkeen ablaatioon. Näillä potilailla on voitu samassa toimenpidesalissa asentaa ensin tahdistin ja tämän jälkeen tehdä ablaatiohoito ns. yhden pysähdyksen taktiikalla.

Jaakko Inkovaara, elektrofysiologian toimintopäällikkö, rytmikardiologi, Tays Sydänsairaala

Päivitetty 31.3.2023