Eteisvärinän katetriablaatiohoidot Tays Sydänsairaalassa

Eteisvärinän katetriablaatiohoito on osa eteisvärinän rytminhallintahoitolinjaa. Nykyisten suositusten mukaisesti se voi olla potilaan ensihoito: ennen toimenpidettä ei tarvitse käydä kattavasti läpi eri rytmihäiriölääkityksiä.

Toimenpiteeseen liittyvä komplikaatioriski on olemassa (kaikki komplikaatiot n. 4 %), mutta onneksi vakavien komplikaatioiden esiintyminen on harvinaista (esim. tamponaatio n. 1 %). Hoitovaihtoehtoja arvioitaessa on hyvä muistaa, että rytmihäiriölääkityksiin liittyy haittavaikutuksia, joista osa voi olla vakavia. Niinpä eteisvärinän katetriablaatiohoidolla voidaan saavuttaa eteisvärinäkuorman väheneminen ilman pitkäkestoiseen lääkehoitoon liittyviä haittavaikutuksia. Sen lisäksi että hoito parantaa potilaan elämänlaatua, se on myös kustannustehokasta, kun esimerkiksi toistuvilta päivystyskäynneiltä ja eteisvärinän aiheuttamilta sairaalahoitojaksoilta vältytään.

Tays Sydänsairaalassa on tehty tänä vuonna pitkälti yli 600 katetriablaatiota, joista noin puolet on eteisvärinäablaatioita. Näistä noin puolet on tehty CRYO-menetelmällä (”jäädytyshoito”) ja puolet radiotaajuusenergialla (RF) kudosta lämmittämällä (”polttohoito”). Jos kyseessä on eteisvärinäpotilaan ensimmäinen keuhkolaskimoiden eristys, valitaan yleensä CRYO-menetelmä. Jos kyseessä on uusintatoimenpide tai ensimmäisen toimenpiteen yhteydessä tulee hoidettavaksi myös jokin muu rytmihäiriö (yleensä eteislepatus), käytetään RF-menetelmää. Hoitotulokset kummassakin ovat toisiaan vastaavat.

Eteisvärinän katetriablaatio ei ole parantava hoito

Ablaatiotoimenpide voi parantaa eteisvärinäpotilaan elämänlaatua merkittävästi. Toisin kuin supraventrikulaarisen takykardian (SVT) katetriablaatio, joka on rytmihäiriömekanismin korjaava toimenpide, ei eteisvärinän ablaatio kuitenkaan poista automaattisesti kaikkia sydämen rytmiin liittyviä ongelmia. Ennen kuin eteisvärinän katetriablaatiota suunnitellaan, potilaan ennusteeseen vaikuttava perushoito pitäisi olla hyvällä tasolla. Erityisesti verenpaine, verensokeri, kolesteroli, uniapnea ja merkittävä ylipaino on syytä hoitaa kuntoon.

Yhä useammin erityisesti nuoremmat potilaat toivovat lääkkeetöntä elämää, jolloin ablaatio koetaan hyvänä vaihtoehtona lääkehoidolle. Vaikka rytmihäiriölääkityksistä päästäisiinkin ablaation jälkeen eroon, ei antikoagulaatiohoitoa voida lopettaa potilailta, joilla on korkea eteisvärinään liittyvä aivohalvausriski (CHA₂DS₂-VASc pisteet ≥ 2).

Hoidon hyvä saatavuus

Sydänsairaala on toiminut uusissa tiloissa Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella vuoden ajan. Uudessa sairaalassa saimme yhden toimenpidepäivän lisää viikossa ja kehitimme työnteon joustoa, minkä myötä olemme voineet tehostaa toimintaamme. Hoidon saatavuus on aiempaa parempi. Hoitoonpääsyajat Sydänsairaalassa

Teksti: Jaakko Inkovaara, elektrofysiologian toimintopäällikkö, rytmikardiologi, Tays Sydänsairaala