array(1) { [0]=> string(6) "mobile" }

Hinnastot

Lääkäreitä ja hoitaja käytävällä

Hinnastot

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimushinnasto

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) sopimushinnasto koskee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusasiakkaita. PSHP laskuttaa sopimusasiakkaitaan ko. hinnaston mukaisin hinnoin. Hinnoissa on huomioitu vähentävästi alv:n laskennallinen palautus. PSHP perii myös lakisääteiset potilasmaksut sopimusasiakkaidensa potilailta kulloinkin voimassaoleven käytäntöjensä mukaisesti.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) sopimushinnasto 2022

Palveluhinnasto

Kunnilla ja kuntayhtymillä on AVL 130 a §:n mukainen oikeus saada Sydänsairaalasta suoraan hankkimistaan verottomista terveyden- ja sairaanhoitopalveluista 5 %:n suuruinen alv:n laskennallinen palautus. Sydänsairaala ei myöskään peri lakisääteisiä potilasmaksuja kuntien ja kuntayhtymien suoraan Sydänsairaalaan lähettämiltä potilailta, vaan kunnat ja kuntayhtymät voivat itse periä ko. omavastuuosuudet potilailta omien käytäntöjensä mukaisesti.

Palveluhinnasto 2022