Hinnastot

Sydänsairaalan ja Taysin päärakennuksen etupiha

Hinnastot

Pirkanmaan hyvinvointialueen sopimushinnasto

Pirkanmaan hyvinvointialueen sopimushinnasto koskee Pirkanmaan hyvinvointialueen sopimusasiakkaita. Hyvinvointialue laskuttaa sopimusasiakkaitaan ko. hinnaston mukaisin hinnoin. Hinnoissa on huomioitu vähentävästi alv:n laskennallinen palautus. Hyvinvointialue perii myös lakisääteiset potilasmaksut sopimusasiakkaidensa potilailta kulloinkin voimassaolevien käytäntöjensä mukaisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialueen sopimushinnasto 2023

Palveluhinnasto

Kunnilla ja kuntayhtymillä on AVL 130 a §:n mukainen oikeus saada Sydänsairaalasta suoraan hankkimistaan verottomista terveyden- ja sairaanhoitopalveluista 5 %:n suuruinen alv:n laskennallinen palautus. Sydänsairaala ei myöskään peri lakisääteisiä potilasmaksuja kuntien ja kuntayhtymien suoraan Sydänsairaalaan lähettämiltä potilailta, vaan kunnat ja kuntayhtymät voivat itse periä ko. omavastuuosuudet potilailta omien käytäntöjensä mukaisesti.

Palveluhinnasto 2023