Laadunhallinta Sydänsairaalassa

Sydänsairaalan rakennus Taysin alueella.

Sydänsairaalan laadunhallintajärjestelmä pohjautuu ISO 9001- ja EN 15224 -standardeihin. Laadunhallinta ja laatutavoitteet ovat yhdenmukaiset Sydänsairaalan strategian ja prosessien kanssa.

Sydänsairaalan laatutavoitteet:

  • Tuotamme terveysvaikuttavia palveluita yhdenvertaisesti
  • Hoitoon pääsy on oikea-aikaista ja asiakkaiden kokemana hoitoon pääsee jonottamatta
  • Asiakastyytyväisyys ja -kokemus hoidon sujuvuudesta on korkea ja läpimenoaika tehokas
  • Tarjottava hoito on tarpeen mukaista ja ratkaisut tehdään asiakkaan edun mukaisesti
  • Asiakas saa selkeät ohjeet ennen hoitoa, hoidon aikana ja sen jälkeen
  • Korkea lääketieteellinen ja hoitotieteellinen osaaminen sekä hoitopolku- ja prosessiasiantuntemus

Toiminnassamme noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä hoitosuosituksia sekä aktiivisesti seuraamme lääketieteen kehitystä ja teemme omaa tieteellistä tutkimusta potilaiden hyväksi. Lisäksi toimimme aktiivisesti kansainvälisissä tutkimusyhteisöissä.

Kuuntelemme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme tarpeita ja kehitämme palvelutarjontaamme ja uusia tarvelähtöisiä palvelumalleja potilaiden, lähettävien lääkäreiden ja tilaaja-asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Laatusertifikaatit

Sydänsairaalalle on myönnetty terveydenhuollon SFS-EN 15224 -laatusertifikaatti vuonna 2020. Sertifikaatti kattaa kardiologisten sekä sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden tutkimukset, hoidon ja vastaanottopalvelut Sydänsairaalan kaikissa toimipisteissä, toistaiseksi lukuun ottamatta 1.2.2021 avattua Sydänsairaala Novaa.

SFS-EN 15224 -laatustandardi on kehitetty erityisesti terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan arvioimiseen.

Labqualityn myöntämä sertifikaatti SFS-EN 15224 ja toimipisteluettelo (pdf)

Labqualityn myöntämä sertifikaatti ISO 9001:2015 (pdf)