Lähikardiologipalvelu

Potilaalle tehdään ultraäänitutkimusta

Lähikardiologia

Lähikardiologipalvelussa Sydänsairaalan kardiologi tutkii ja hoitaa sydänpotilaita tilaaja-asiakkaan tiloissa toimien. Lisäksi vastaamme sydäntutkimuksissa tarvittavasta tavanomaisesta laitteistosta, esimerkiksi ultraäänilaitteesta.

Lähikardiologit palvelevat seuraavilla paikkakunnilla:

  • Pirkkala
  • Sastamala
  • Ylöjärvi

Lähikardiologipalvelun hyödyt

Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi kiireettömässä hoidossa tilaaja-asiakkaan potilaan lähtötietojen tehokkaamman hyödyntämisen hoidon tarpeen arvioinnissa ja jatkohoidon suunnittelussa sekä vähentää päällekkäisyyksiä ja niihin liittyviä kuluja koko hoitoketjussa.

  • Potilaan lähtötietojen tehokkaampi hyödyntäminen hoidon tarpeen arvioinnissa ja jatkohoidon suunnittelussa
  • Hoitoketjun vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantuminen
  • Päällekkäisyyksien vähentyminen
  • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö
  • Hoitoketjun saumattomuus
  • Asiakastyytyväisyyden parantuminen

Edut sydänpotilaille

Potilaan kannalta lähikardiologipalvelu vähentää matkustustarvetta ja siitä aiheutuvia kuluja, sillä kardiologin vastaanottopalveluihin, perussydäntutkimuksiin ja kontrolleihin on mahdollista päästä oman alueen terveydenhuollon toimintayksikössä.

Lähikardiologipalvelusta saatu asiakaspalaute on ollut hyvin positiivista ja palvelualueiden asiakastyytyväisyys on parantunut selkeästi.

Lisätietoja: Harri Saarinen, kardiologian avohoidon toimintopäällikkö, apulaisylilääkäri, Tays Sydänsairaala, p. 03 311 716, harri.saarinen@sydansairaala.fi