Lähikardiologipalvelu

Potilaalle tehdään ultraäänitutkimusta

Lähikardiologia

Lähikardiologipalvelussa Sydänsairaalan kardiologi tutkii ja hoitaa sydänpotilaita tilaaja-asiakkaan tiloissa toimien. Lisäksi vastaamme sydäntutkimuksissa tarvittavasta tavanomaisesta laitteistosta, esimerkiksi ultraäänilaitteesta.

Lähikardiologit palvelevat seuraavilla paikkakunnilla:

  • Pirkkala
  • Sastamala
  • Ylöjärvi

Lähikardiologipalvelun hyödyt

Toimintamalli mahdollistaa esimerkiksi kiireettömässä hoidossa tilaaja-asiakkaan potilaan lähtötietojen tehokkaamman hyödyntämisen hoidon tarpeen arvioinnissa ja jatkohoidon suunnittelussa sekä vähentää päällekäisyyksiä ja niihin liittyviä kuluja koko hoitoketjussa.

  • Potilaan lähtötietojen tehokkaampi hyödyntäminen hoidon tarpeen arvioinnissa ja jatkohoidon suunnittelussa
  • Hoitoketjun vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantuminen
  • Päällekkäisyyksien vähentyminen
  • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö
  • Hoitoketjun saumattomuus
  • Asiakastyytyväisyyden parantuminen

Edut sydänpotilaille

Potilaan kannalta lähikardiologipalvelu vähentää matkustustarvetta ja siitä aiheutuvia kuluja, sillä kardiologin vastaanotto-palveluihin,
perussydäntutkimuksiin ja kontrolleihin on mahdollista päästä oman alueen terveydenhuollon toimintayksikössä. Lähikardiologipalvelusta saatu asiakaspalaute on ollut hyvin positiivista ja palvelualueiden asiakastyytyväisyys on parantunut selkeästi.

Lisätietoja:
Vesa Virtanen, kardiologian aluepalveluiden palvelujohtaja, lääketieteellinen johtaja, ylilääkäri, vesa.virtanen@sydansairaala.fi, puh. 03 311 64139