Palvelut tilaaja-asiakkaille

Lähikardiologipalvelut

Lähikardiologian konsultaatiopalvelussa Sydänsairaalan kardiologi tutkii ja hoitaa sydänpotilaita tilaaja-asiakkaan tiloissa toimien. Lisäksi vastaamme sydäntutkimuksissa tarvittavasta tavanomaisesta laitteistosta.

Edut tilaaja-asiakkaalle

Lähikardiologipalvelumme mahdollistaa tilaaja-asiakkaallemme useita etuja, kuten

 • Potilaan lähtötietojen tehokkaampi hyödyntäminen hoidon tarpeen arvioinnissa ja jatkohoidon suunnittelussa
 • Hoitoketjun vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantuminen
 • Päällekkäisyyksien vähentyminen
 • Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö
 • Hoitoketjun saumattomuus
 • Asiakastyytyväisyyden parantuminen

Edut sydänpotilaille

Potilaan kannalta lähikardiologipalvelu vähentää matkustustarvetta ja siitä aiheutuvia kuluja, sillä kardiologin vastaanotto-palveluihin,
perussydäntutkimuksiin ja kontrolleihin on mahdollista päästä oman alueen terveydenhuollon toimintayksikössä. Lähikardiologipalvelusta saatu asiakaspalaute on ollut hyvin positiivista ja palvelualueiden asiakastyytyväisyys on parantunut selkeästi.

Lähikardiologit palvelevat seuraavilla paikkakunnilla:

 • Tampere
 • Pirkkala
 • Nokia
 • Ylöjärvi
 • Sastamala
 • Kangasala
 • Hämeenlinna
 • Forssa