Potilaan lähettäminen

Miten lähetän potilaan Sydänsairaalaan

Sydänsairaala tuottaa sydänsairauksiin ja niiden hoitoon erikoistuneita palveluita valtakunnallisesti. Sydänsairaalaan on mahdollista päästä hoitoon potilaan asuinpaikasta huolimatta terveyskeskus-, sairaala-, työterveys- tai yksityislääkärin tekemällä lähetteellä höydyntämällä potilaan valinnanvapautta.

Ohjeet lähetteen tekemiselle

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Lähetteessä tulee käydä ilmi potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten. Lähetteestä tulee ilmetä seuraavat asiat:

  • Miksi potilas lähetetään erikoissairaanhoitoon
  • Mitä tutkimuksia ja hoitoja potilaalle on tehty ennen lähettämistä Sydänsairaalaan
  • Tehtyjen tutkimusten ja laboratoriokokeiden tulokset (erillisenä liitteenä)
  • Nykylääkitys ja mahdolliset allergiat
  • Maininta, että potilas käyttää oikeuttaan vapaaseen hoitopaikan valintaan (potilaan valinnanvapaus)

Tutustu tarkemmin kardiologian läheteohjeisiin sekä sydän- ja rintaelikirurgian läheteohjeisiin.  Lähetteestä pyritään aina antamaan palaute. Lisätietoja voi kysyä jo lähettämisvaiheessa.

Lähetteen toimittaminen

Helsingin Sydänsairaala

Sähköisesti:
Laitos: 60824
Toimipiste: SDASSH
Erikoisala: 10K

Faxilla: 09 694 0128

Postitse: Helsingin Sydänsairaala
Länsisatamankatu 16,  00180 Helsinki

Tays Sydänsairaala

Kardiologian lähetteet

Sähköisesti:
Laitos: 60776
Toimipiste: SDKARY
Erikoisala: 10K

Faxilla: 03 311 64157

Postitse: Tays Sydänsairaala
Kardiologian yksikkö
PL 2000, 33521 Tampere

Sydän- ja rintaelinkirurgian lähetteet

Sähköisesti:
Laitos: 60776
Toimipiste: SDKIPO
Erikoisala: 20R

Faxilla: 03 311 65045

Postitse: Tays Sydänsairaala
Kirurgian poliklinikka
PL 2000, 33521 Tampere

Hämeenlinnan Sydänsairaala

Sähköisesti:
Laitos: 3103
Erikoisala: 10K

Postitse: Hämeenlinnan Sydänsairaala
Ahvenistontie 20,  13530 Hämeenlinna

Kansallisten hoitoon pääsyn kriteerien noudattaminen

Kiinnitä lähetettä laatiessa erityistä huomiota siihen, että kansalliset hoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät. Potilaan kannalta on valitettavaa, mikäli hoitoon pääsy viivästyy puutteellisten tietojen takia tai leikkaus peruuntuu, jos leikkauskriteerit eivät täyty.