Kardiologian läheteohjeet

Suojavaatteisiin pukeutuneet sairaanhoitaja ja kardiologi valmistautuvat sydänpotilaan sepelvaltimoiden varjoainekuvaukseen Sydänsairaala Novan toimenpidesalissa.

Sydänsairaala tuottaa sydänsairauksiin ja niiden hoitoon erikoistuneita palveluita valtakunnallisesti. Oikeus hoitopaikan valintaan mahdollistaa, että potilaat voivat valita kiireettömän erikoissairaanhoidon toteuttamispaikkansa yhdessä lääkärinsä kanssa. 

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Lähetteen tulee sisältää potilaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten tarvittavat tiedot.

Lähetteestä tulee ilmetä seuraavat asiat:

 • Lähettämisen syy
 • Sydänsairauden riskitekijät
 • Aiemmat ja nykyiset sairaudet
 • Nykyoireet
 • Toimintakyky
 • Suorituskyky
 • Aiemmat tutkimukset tuloksineen
 • Lääkitys ja mahdolliset allergiat
 • Mahdolliset toimenpiteet ja niiden vaikutus oireeseen
 • Mahdolliset muut tutkimusten tekemiseen tai potilaan hoitoon vaikuttavat tiedot
 • Tarve erikoissairaanhoidon tutkimuksiin tai hoitoon sekä tarvittaessa maininta potilaan tahdosta käyttää oikeuttaan valita hoitopaikkansa (ks. Linkki: STM / hoitopaikan valinta)

Lähetteen toimittaminen

Ensisijaisesti sähköinen lähete, mikäli se on mahdollista.

Tays Sydänsairaala

Tays Sydänsairaalan lähetteet osoitetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirille.

Sähköisesti:
Laitos: 60776
Toimipiste: SDKARY
Erikoisala: 10K

Faxilla: 03 311 64157

Postitse:
Tays Sydänsairaala
Kardiologian yksikkö
PL 2000, 33521 Tampere

Hämeenlinnan Sydänsairaala

Hämeenlinnan Sydänsairaalan lähetteet osoitetaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin / sisätaudit.

Sähköisesti:
Laitos: 40309
Toimipiste: 3103
Erikoisala: 10K

Postitse:
Hämeenlinnan Sydänsairaala
Ahvenistontie 20
13530 Hämeenlinna

Sydänsairaala Nova

Sydänsairaala Novan lähetteet osoitetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin / sisätaudit ja kardiologia.

Sähköisesti:
Laitos: 40302
Toimipiste: SDNAV
Erikoisala: 10K

Faxilla: 014 269 2354

Postitse:
Sydänsairaala Nova
Hoitajantie 3
40620 Jyväskylä

Kansallisten hoitoon pääsyn kriteerien noudattaminen

Kiinnitä lähetettä laatiessa erityistä huomiota siihen, että kansalliset hoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät. Potilaan kannalta on valitettavaa, mikäli hoitoon pääsy viivästyy puutteellisten tietojen takia.