Sydän- ja rintaelinkirurgian läheteohjeet

Sydänsairaala tuottaa sydänsairauksiin ja niiden hoitoon erikoistuneita palveluita valtakunnallisesti. Oikeus hoitopaikan valintaan mahdollistaa, että potilaat voivat valita kiireettömän erikoissairaanhoidon toteuttamispaikkansa yhdessä lääkärinsä kanssa. 

Lähetteessä tarvittavat tiedot

Kiireettömään erikoissairaanhoitoon tarvitaan aina lähete. Lähetteessä tulee käydä ilmi potilaan tiedot hoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittämistä varten. Lähetteessä tarvittavat tiedot:

  • Aiemmat sairaudet ja niiden hoito esimerkiksi leikkaukset
  • Nykyoire sisältäen kuvauksen potilaan suorituskyvystä ja yleisestä toimintakyvystä
  • Selvitys nykysairauden vuoksi tehdyistä tutkimuksista sisältäen tarvittavat lausunnot
  • Kuvat PACSiin (esim. angiografia, ECHO ja CT). Kuvien tekninen toimittaminen varmistettava lähetysvaiheessa.
  • Nykylääkitys, erityisesti hyytymisenestolääkitys ja viimeisin antoaika/keskeytysajankohta
  • Mahdolliset allergiat ml. tieto mahdollisesta vakavasta allergiasta
  • Verikoearvot, mikäli poikkeavat (Krea, Hb, maksa-arvot)
  • Hampaiston kunto (milloin tarkistettu/hoidettu)
  • Pituus ja paino
  • Maininta potilaan vapaasta hoitopaikan valinnasta, mikäli potilas käyttää sitä (Linkki: STM / hoitopaikan valinta)

Lähetteen toimittaminen

Ensisijaisesti sähköinen lähete, mikäli se on mahdollista.

Sähköisesti:
Laitos: 60776
Toimipiste: SDKIPO
Erikoisala: 20R

Faxilla: 03 311 65045

Postitse:
Tays Sydänsairaala
Kirurgian poliklinikka
PL 2000, 33521 Tampere

 

Kansallisten hoitoon pääsyn kriteerien noudattaminen

Kiinnitä lähetettä laatiessa erityistä huomiota siihen, että kansalliset hoitoon pääsyn kriteerit täyttyvät. Potilaan kannalta on valitettavaa, mikäli hoitoon pääsy viivästyy puutteellisten tietojen takia tai leikkaus peruuntuu, jos leikkauskriteerit eivät täyty.