Sydänsairaala työpaikkana

Kolme sairaanhoitajaa hymyilee kuvaajalle

Meillä Sydänsairaalassa työskennellään kannustavassa, motivoivassa ja toisia arvostavassa ilmapiirissä. Kaiken toimintamme tavoitteena on sydänpotilaiden hyvä hoito ja sujuva arki.

Sydänsairaala on sydänpotilaan ympärille koottu organisaatio, jossa eri asiantuntijat tekevät yhdessä työtä potilaan parhaaksi. Toiminnasta vastaa yli 700 sydänsairaalalaista: meihin kuuluu mm. hoitajia, lääkäreitä, fysioterapeutteja, monipalveluammattilaisia ja osastonsihteereitä.

Tavoitteenamme ovat pitkäaikaiset työsuhteet. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti taataksemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja palvelun potilaillemme. Henkilöstön perehdytys, työhyvinvoinnin kehittäminen ja yhteistyö ovat keskeisellä sijalla Sydänsairaalan henkilöstöpolitiikassa. Sairaalamme henkilökunnan rekrytointia koordinoi henkilöstöjohtaja, joka toimii yhteistyössä yksiköiden johtajien ja lähiesihenkilöiden kanssa.

Työsuhde-etujamme

Merkityksellisen ja mielenkiintoisen työn lisäksi tarjoamme työntekijöillemme muun muassa seuraavia etuja:

  • Joustavat työajat
  • Kattava työterveyshuolto
  • Mahdollisuus kouluttautumiseen ja opiskeluun työn ohella
  • Mahdollisuus tutkimuksen tekoon
  • Tuki työpaikkaruokailuun
  • ePassi (Työmatka ja Flex)
  • Mahdollisuus työkiertoon
  • Työhyvinvointiohjelma
  • Työsuhdepyöräetu

Sydänsairaalasta työpaikkana voit kysyä työsuhdepäällikkö Riitta Saarilahdelta, p. 050 592 3691, riitta.saarilahti@sydansairaala.fi

Huom. Tietosuojasyistä emme ota vastaan työhakemuksia tai niiden liitteitä sähköpostitse, vaan ainoastaan rekrytointijärjestelmämme kautta. Katso avoimet työpaikat tai lähetä avoin hakemus Sydänsairaalaan

Yksikkömme

Tays Sydänsairaala

Kardiologinen poliklinikka on erikoispoliklinikka. Vastaamme kardiologista osaamista vaativien, sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien potilaiden diagnostisoinnista, hoidon ohjauksesta ja hoidon seurannasta. Vastaanotolla käy sepelvaltimotauti-, vajaatoiminta-, läppä-, sydänsiirto- ja Asd-potilaita sekä pulmonaalihypertensiota, synnynnäistä sydänvikaa tai geneettistä sydänsairautta sairastavia potilaita. Poliklinikkakäynnillä tehdään kattava haastattelu ja ultraäänitutkimus, tarkistetaan potilaan lääkitys ja tarvittaessa katsotaan sydänfilmi ja verikokeita. Poliklinikalla käy suunnitellusti sepelvaltimotauti- ja vajaatoimintapotilaita myös sairaanhoitajan ohjausvastaanotolla. Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös potilaiden ohjaus ja valmennus erilaisten digitaalisten etäseurantamallien kautta. Potilaamme ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Poliklinikkatyö on lääkäri–hoitaja–sihteeri-työparityöskentelyä ja toteutuu virka-aikaan.

Sydänosasto 2 on erilaisten sydänsairauksien hoitoon keskittynyt yksikkö, jossa hoidamme akuutisti ja kroonisesti sairastuneita sydänpotilaita. Hoitoajat ovat lyhyitä ja potilasvaihtuvuus suurta. Eri-ikäiset potilaamme tarvitsevat muun muassa vaativaa lääkehoitoa, rytmin seurantaa ja vajaatoiminnan hoitoa. Saamme potilailta erinomaista palautetta, jossa meitä kiitetään erityisesti ystävällisestä ja kuuntelevasta kohtaamisesta sekä hyvästä ohjauksesta.

Tutustu sydänosasto 2:n toimintaan (Youtube)

Sydänvalvonta on 12-paikkainen valvontayksikkö. Hoidamme akuutisti sairastuneita sepelvaltimotauti- , vajaatoiminta-, rytmihäiriö- ja keuhkoemboliapotilaita, joiden tila vaatii elintoimintojen tarkkaa seurantaa ja tukemista. Kolmessa vuorossa työskentely on vaihtelevaa ja välillä nopeatempoista. Hyvässä työyhteisössämme kollegiaalista tukea on aina saatavilla.

Toimenpideosastolla valmistelemme potilaita elektiivisiin invasiivisiin sydäntutkimuksiin ja toimenpiteisiin, teemme tutkimusten ja toimenpiteiden jälkeistä seurantaa sekä potilaiden ohjausta. Meillä hoidettavia potilasryhmiä ovat sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset ja pallolaajennustoimenpiteet, läppä- ja sulkutoimenpiteet, rytmihäiriötutkimukset ja ablaatiohoidot, erilaiset tahdistinasennukset sekä päivystyksellisesti hoidettavat sydänpotilaat.

Kardiologian toimenpidesaleissa tehdään kardiologisia toimenpiteitä, kuten sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia, läppätoimenpiteitä sekä rytmihäiriöiden ablaatio- ja tahdistintoimenpiteitä. Toimenpidesalimme ovat ainutlaatuisia työympäristöjä, joissa työskentelemme moniammatillisena tiiminä. Olemme edelläkävijöitä: meillä olet vahvasti mukana kardiologisten potilaiden hoidon kehittämisessä. Asiakastyytyväisyytemme on erinomaisella tasolla. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä, johon liittyy myöhemmin varallaoloa. Toimenpidesaleissa työskentely on B-luokan sädetyötä.

Sydänosasto B5 on 24-paikkainen vuodeosasto ja 4-paikkainen päiväyksikkö Hatanpään sairaalassa. Päiväyksikön toimintoihin kuuluvat elektiiviset rytminsiirrot, lääkeaineiden tiputukset ja sydämen vajaatoiminnan puhelinetäseuranta. Lisäksi vastaamme Tays Hatanpään kardiologisesta konsultaatiotoiminnasta ja sen tuomista palvelutarpeista. Teemme kolmivuorotyötä, myös päiväpainotteisuuden mahdollisuus on huomioitu työvuorosuunnittelussa.

Sydänosasto 3 on 26-paikkainen vuodeosasto, jossa hoidetaan sydän- ja keuhkokirurgisia, rintakehän alueen vammoja saaneita ja kardiologisia potilaita. Teemme kolmivuorotyötä.

Kuntoutusyksikössä työskentelevät Sydänsairaalan fysioterapeutit ja kuntoutussuunnittelijat. Fysioterapeutit työskentelevät osana sydän- ja rintakehän alueen potilaiden hoitoprosessia teho-, valvonta- ja vuodeosastoilla sekä poliklinikoilla. Autamme potilaita kuntoutumaan sydäntapahtumasta tai toimenpiteestä. Fysioterapeutit mm. arvioivat potilaiden suorituskykyä, ohjaavat ja kannustavat potilasta omaan tilanteeseen sopivaan liikkumiseen ja omatoimiseen harjoitteluun sekä huolehtivat fysioterapian jatkuvuudesta hoitopolun eri vaiheissa.

Sairaalahuollon tiimimme huolehtii Tays Sydänsairaalan toimenpide-, potilas- ja henkilökuntatilojen puhtaanapidosta sekä muista sairaalahuollon tehtävistä. Toimimme modernissa sairaalassa, jossa myös sairaalahuoltajilla on toimiva työympäristö ja hyvät työvälineet.

Välinehuollon tiimimme vastaa Tays Sydänsairaalan instrumenttien huolto-, puhdistus- ja sterilointiprosesseista. Olet osaltasi varmistamassa Sydänsairaalan laadukasta ja vaikuttavaa potilashoitoa. Tehtäviisi kuuluu instrumenttien huoltoprosessi sisältäen puhdistuksen, desinfektion, tarkastamisen, huollon, pakkauksen ja steriloinnin. Välinehuollossa huollamme myös taipuisia tähystimiä ja ultraääniantureita sekä muita potilashoidossa käytettäviä tarvikkeita. Työ on pääsääntöisesti kaksivuorotyötä aamu- ja iltavuorossa.

Sydänsairaala Nova

Sydänsairaala Novassa voit työskennellä osaamisesi mukaan sydänosastolla, toimenpideyksikössä ja toimenpideosastolla, sydänvalvonnassa ja poliklinikalla. Kannustamme työkiertoon ja mahdollistamme kouluttautumisen aina asiantuntijatehtäviin asti. Meillä on hyvä ja kannustava ilmapiiri, jossa on helppo tehdä töitä myös uutena työntekijänä.

Jyväskylä on vireä opiskelijakaupunki, jossa on erinomaiset liikuntamahdollisuudet kaikkina vuodenaikoina niin ulkona kuin sisällä. Täällä on myös monipuolinen kulttuuritarjonta. Jyväskylää ympäröivät järvet ja luonto on lähellä.

Hämeenlinnan Sydänsairaala

Hämeenlinnan Sydänsairaalan toimenpidesalissa tehdään arkisin kardiologisia toimenpiteitä, kuten sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia ja pallolaajennuksia sekä rytmihäiriöiden ablaatio- ja tahdistintoimenpiteitä. Toimenpidesalin yhteydessä on 4-paikkainen valvonta toimenpidevalmisteluja ja jälkiseurantaa varten. Samassa tilassa tehdään myös elektiiviset rytminsiirrot. Sydänosastollamme on 12 potilaspaikkaa. Osaston yhteydessä on 4-paikkainen tarkkailuhuone valvontatasoisten sydänpotilaiden hoitoon. Palveluihimme kuuluu myös sydänpoliklinikka.

Meillä työskentelevien sanomaa

”Meillä on hyvä työilmapiiri. Tunnen, että Sydänsairaala työnantajana arvostaa jokaisen työpanosta. Kaikilla on lisäksi todellinen halu auttaa potilaita.”

”Koen työni mielekkääksi ja arvokkaaksi. Voin Sydänsairaalassa tehdä työtä, jota pidän tärkeänä.”

”Suora palaute potilailta on ollut hyvää. Kun annat toiselle sydämellä, saat itse myös takaisin.”

”Meillä on inhimillinen organisaatio sekä hyvät esihenkilöt. Kaikkien tavoitteena on toimia potilaan parhaaksi.”