Tutkimus- ja opetustoiminta

Lääkäri ja hoitaja tarkastelevat sydämen toimintaa tietokoneen näyttökuvasta

Tutkimustoiminta

Tays Sydänsairaala keskittyy keskeisesti tieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön. Sydänsairaalan tutkimuskohteet voivat vaihdella hoitotekniikoiden kehityksestä potilaan hoidon jälkeisen elämänlaadun tutkimiseen. Sydänsairaala on tehnyt arvokasta työtä muun muassa tutkiessaan pallolaajennustekniikoiden kehitystä sekä sydämen parempaa suojausta leikkauksen aikana.

Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää Sydänsairaalaa kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian sekä näitä aloja sivuavilta osin anestesiologian, sisätautien ja kirurgian tutkimustyön suorittamispaikkana.

Tutkimustoimintaa koordinoi ja ohjaa tutkimuksen ohjausryhmä. Kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian professorit vastaavat tieteellisestä tutkimuksesta apunaan tutkimuskoordinaattori ja tutkimushoitajat. Tutkimustoiminta tapahtuu yhteistyössä korkealaatuisten tutkimusyhteisöjen kanssa.

Opetustoiminta

Pirkanmaan hyvinvointialue käyttää Sydänsairaalaa kardiologian ja sydän- ja rintaelinkirurgian sekä koulutukseen liittyvin osin myös anestesiologian, sisätautien ja kirurgian lääkäreiden erikoistumiskoulutuspaikkana.

Sydänsairaala osallistuu Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden opetuksen soveltuviin jaksoihin. Opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä Sydänsairaalassa tapahtuvaan potilashoitoon. He voivat toimia avustajina poliklinikalla, toimenpide- ja leikkausyksiköissä, sekä osallistua teho-, valvonta- ja vuodeosastoilla tapahtuviin tutkimuksiin ja hoitotoimenpiteisiin.

Lääketieteen opiskelijoilla on myös mahdollisuus saada syventävään opinnäytteeseen liittyvä aihe ja työnohjaus Sydänsairaalassa toimivilta lääkäreiltä. Aiheet löytyvät yleensä kardiologian, sydän- ja rintaelinkirurgian sekä koulutukseen liittyvin osin myös anestesiologian, sisätautien ja kirurgian ja aloilta.

Hoitohenkilöstön koulutuksessa Sydänsairaala tekee yhteistyötä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa järjestämällä alansa asiantuntijakoulutusta sekä toimimalla opetussairaalana. Sydänsairaala toimii opetussairaalana myös muille sairaalahenkilöstön eri opiskelijaryhmille.