Tutkimusryhmät

EKG- tutkimusryhmä

Sydänsairaalassa on EKG-tutkimukseen keskittynyt tutkimusryhmä, joka tekee kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä. Tutkimusaiheet käsittelevät pääasiassa sepelvaltimotautikohtausten ja rakenteellisten sydänvikojen EKG-muutoksia.

Tutkimusryhmän nimi: TaTe-ryhmä (Tampere-Tel Aviv ECG study group)
Tutkimusryhmän johtajat: Kjell Nikus ja Markku Eskola

Tutkimuksen tavoitteet

Sydänsähkökäyrä (elektrokardiogrammi; EKG) on yli sata vuotta vanha laboratoriotutkimus. EKG on maailmanlaajuisesti käytössä terveydenhuollon ammattilaisten tärkeänä työkaluna. 12-kytkentäistä EKG:ta on tutkittu varsin paljon eri sydän- ja verisuonisairauksien diagnostiikassa ja vaaran arviossa, mutta aiheesta on edelleen yllättävän paljon puutteellisesti tutkittuja aihealueita.

Sydänsairaala toimii ison kansainvälisen monikeskustutkimuksen EKG-analyysien keskuksena (”core laboratory”). TOTAL- tutkimukseen otettiin yli 10 000 ST-nousuinfarktiin sairastunutta potilasta. Vertaamalla EKG-löydöksiä esimerkiksi kliinisiin päätetapahtumin ja varjoainekuvauslöydöksiin, on mahdollista tutkia erilaisten EKG-ilmentymien patofysiologista taustaa, niiden diagnostista ja ennusteellista merkitystä.

TaTe-ryhmä on muun muassa selvittänyt aikaisemmin julkaisemattomien EKG-parametrien ennustemerkitystä sekä sepelvaltimotaudissa että sydämen rakennevioissa. Uudet parametrit, jotka auttavat vaaran arviossa, voidaan helposti ottaa kliiniseen käyttöön, koska 12-kytkentäinen EKG on laajalti käytössä terveydenhuollon eri toimipisteissä. Tutkimusryhmän keskeinen missio on EKG:n sisältämän diagnostisen ja ennusteellisen tiedon parempi hyödyntäminen kliinisessä päätöksenteossa; tämän ansiosta pystytään paremmin kohdentamaan diagnostisia ja hoidollisia resursseja sydänpotilaiden hoidossa.

Tutkijoita ryhmässä ovat: lääketieteen opiskelija Eero Anttonen, LL Petri Haataja, Dos Erkki Ilveskoski, Dos Olli Kajander, LL Kimmo Koivula, LL Jyri Koivumäki, LL Joonas Leivo ja LL Minna Tahvanainen.

Tutkimuskollaboraatio

  • FINCAVAS- ja ateroskleroositutkimusryhmät – prof. Mika Kähönen ja prof. Terho Lehtimäki ym.
  • TACOS tutkimusryhmä – prof. Pekka Karhunen, LL Mika Martiskainen ym.
  • FinHCM tutkimusryhmä – prof. Johanna Kuusisto ym.
  • Terveys 2000 – prof. Mika Kähönen ym.
  • HUS-STEMI – LT Jyrki Lilleberg ym.
  • DANAMI tutkimusryhmä, Tanska
  • MONAMI tutkimusryhmä, Tanska
  • PHRI tutkimuskeskus, Kanada
  • Prof. Samuel Sclarovsky, Israel

Lisäksi ryhmä tekee yhteistyötä kiinalaisten, turkkilaisten, brasilialaisten, yhdysvaltalaisten, kanadalaisten, sveitsiläisten ja ruotsalaisten tutkijoiden kanssa.

Haluatko tietää tutkimusryhmän toiminnasta ja tutkimuksesta tarkemmin?
Ota yhteyttä professori Kjell Nikukseen, puh. 050 5575 396, kjell.nikus(at)sydansairaala.fi