Vastuullisuus

Kolme sairaanhoitajaa hymyilee kuvaajalle sydänosastolla

Sydänsairaalan strategia 2022–2025 on vastuullisuuden strategia.

Sydänsairaalan perustehtävä on sydänpotilaan vaikuttava ja kustannustehokas hoito, jossa tavoitteena on potilaan hyvä sydänterveys ja sujuva arki. Sydänsairaalan tavoitteena on olla valituin, vaikuttavin ja vastuullisin sydänpotilaan hoitopaikka Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että olemme myös paras paikka tehdä työtä – yhdessä.

Vastuullisin sydänpotilaan hoitopaikka Suomessa:

  • Välitämme ja pidämme huolta potilaista ja toisistamme.
  • Toimimme yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti.
  • Tuotamme terveysvaikuttavia palveluita yhdenvertaisesti.

Vastuullisuusraportti 2022

Sydänsairaalan ensimmäisessä vastuullisuusraportissa esittelemme keskeiset vastuullisuuden osa-alueet: miten olemme onnistuneet toteuttamaan strategiamme tavoitteita sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun osalta vuonna 2022.

Strategiakauden 2022–2025 aikana vastuullisuusraportin laajuutta lisätään niin, että vuodelta 2024 esittelemme kattavan GRI-standardia mukailevan vastuullisuusraportin.

Sydänsairaalan vastuullisuusraportti 2022 (pdf-linkki)