Customer service 03 311 716

Sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisy ja hoito

Pariskunta ja lääkäri sairaalan odotustilassa

Sepelvaltimotauti on Suomen yleisimpiä kansansairauksia. Sydänsairaalan kardiologi Juha Heikkilä kertoo, kuinka sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisy voi olla mahdollista ja miten riskiin voi vaikuttaa omilla valinnoilla.

Suomalaisten geneettinen tausta vaikuttaa paljolti sepelvaltimotaudin esiintymiseen väestössämme. Geeniperimään ei voi vaikuttaa, mutta sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisy on mahdollista. Riskiä voi pienentää merkittävästi elämäntapavalinnoilla ja panostamalla terveelliseen ruokavalioon ja säännölliseen liikuntaan.

Sepelvaltimotaudin riskitekijät

Sepelvaltimotaudin hoidon ydin on hyvin yksinkertainen. Jokainen voi itse vaikuttaa sepelvaltimotaudin syntyyn kiinnittämällä huomiota neljään riskitekijään: tupakointi, diabetes, verenpaine ja kolesteroli.

  1. Älä tupakoi. Tupakoinnin riskit tiedetään yleisesti, mutta silti moni sepelvaltimotautipotilas harkitsee tupakoinnin lopettamista vasta sydänlääkärin vastaanotolla. Tupakoimattomuus on merkittävä tekijä sepelvaltimotaudin ehkäisyssä ja sydäninfarktin riskin pienentämisessä. Pysymällä savuttomana riski saada sepelvaltimotauti myös myöhentyy merkittävästi.
  1. Ennaltaehkäise diabetes. Diabeteksen syntyyn vaikuttaa aikuistyypin diabeteksen kohdalla eniten painonnousu. Kun ihannepainoindeksi ylittyy, diabetesriski kasvaa, sillä aineenvaihdunta muuttuu epäedullisemmaksi ja sokerinsieto heikkenee. Tehokkainta on diabeteksen estäminen, mutta jos sairaus puhkeaa, sitä hoidetaan lääkkeillä.
  2. Mittaa verenpaineesi. Kun verenpaine on koholla, sydän- ja verisuonisairauksien riski kohoaa. Verenpainetta kannattaa mitata säännöllisesti, sillä korkea verenpaine ei välttämättä tunnu kehossa lainkaan. Jos verenpaine on koholla, sitä tulee hoitaa lääkkeillä. Myös iäkkäiden potilaiden verenpainetta kannattaa hoitaa tehokkaasti, sillä näin voidaan pienentää sepelvaltimotaudin riskiä.
  3. Tunne kolesteroliarvosi. Kolesterolimittaukset on hyvä ottaa tavaksi iästä riippumatta. Kun kolesteroli on koholla eivätkä arvot laske muiden elintapojen muutoksen myötä, lääkehoito otetaan avuksi, jos potilaalla on muita merkittäviä sepelvaltimotaudin riskitekijöitä.

Rintakivun syy tulee aina selvittää

Usein sepelvaltimotaudin ensioireita on rasitukseen liittyvä rintakipu. Oireiden ilmaantuessa niiden syy on hyvä selvittää lääkärin vastaanotolla. Lääkäri selvittää usein ensimmäisenä neljä yllämainittua riskitekijää, joiden avulla voidaan kartoittaa sepelvaltimotautiriskiä ja arvioida jatkohoidon tarvetta. Jatkohoidossa riskitekijöihin puututaan ja lisäksi voidaan tehdä rasituskoe tai selvittää sepelvaltimoiden tilaa tietokoneleike- tai varjoainekuvauksen avulla.

Vakaan sepelvaltimotaudin oireita voidaan hoitaa lääkkein ja pallolaajennuksella. Vaikka pallolaajennuksella voidaan parantaa sydämen hapensaantia, toimenpide ei vähennä sydäninfarktin riskiä tai estä sydäninfarktia. Kuitenkin uhkaavan sydäninfarktin hoito pallolaajennuksella on tehokasta mahdollisimman ajoissa toteutettuna – paras hyöty saadaan, kun hoito toteutuu alle kahdessa tunnissa oireiden alusta. Siksi ei ole syytä viivytellä hoitoon hakeutumisessa, jos voimakas, puristava rintakipu ei asetu alle puolessa tunnissa.

Omahoidon toteuttaminen avainasemassa

Sepelvaltimotaudin hoidossa tärkeintä on potilaan itse toteuttama hoito, jolla pyritään neljän riskitekijän hallintaan ja siten parempaan kokonaisterveyteen.

Omahoidossa avainasemassa on ravinto ja liikunta. Arjessa monipuolinen ruokavalio ja terveelliset valinnat, kuten kovien rasvojen välttäminen ja runsas kasvisten syönti, auttavat kolesterolin ja verenpaineen hallinnassa. Säännöllinen liikunta on tärkeää muutenkin kuin sydämen kannalta. Kaikki hyötyliikunta, kuten portaiden kävely hissin sijasta tai työmatkojen taittaminen jalan tai pyörällä, on hyväksi. Liikunnan hyödyllisiä vaikutuksia voi tehostaa kovatehoisemmalla treenillä kunnon salliessa.

Teksti:  Juha Heikkilä, kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri, Sydänsairaala

Lue lisää

Sepelvaltimotauti – mikä on sepelvaltimotauti ja miten sen tunnistaa?

Sepelvaltimotaudin hoito