Hoitopaikan valinta

Hoitaja ja potilas kävelevät sydänosaston käytävällä

Voit valita, kuka sydäntäsi hoitaa

Vuonna 2014 voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaisesti potilaalla on oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa julkisen erikoissairaanhoidon yksiköstä Suomessa. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärin palvelua ja hoitoa. Hoitopaikka valitaan yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.

Lähete lääkäriltä

Lääkäri päättää potilaan mahdollisesta kiireettömän jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeesta. Kun tarve on todettu, hoitava lääkäri voi kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin tai -hoitoon.

Lääkäri ja potilas voivat yhdessä valita, mihin sairaalaan potilas lähetetään. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Potilas voi valita erikoissairaanhoitoa koskevan hoitopaikkansa, jos hänen oireensa sitä edellyttävät.

Mitä palveluja valinta koskee

Erikoissairaanhoidon hoitopaikan valinta koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa tutkimusta tai hoitoa. Jos valitussa hoitopaikassa on jonoa, potilaat kutsutaan hoitoon lähetteiden saapumisjärjestyksessä sekä sen perusteella, kuinka kiireellinen hoidon tarve on.

Äkillisissä sairastapauksissa jokainen saa kiireellistä hoitoa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Asiakasmaksut

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat lainsäädäntöön. Niissä ole merkittäviä eroja eri alueiden tai sairaaloiden kesken.

Sydänsairaalan asiakasmaksut lähetepotilaille

Kysy meiltä lisää

Sydänsairaala julkaisee verkkosivuillaan tietoa hoitoon pääsyn ajoista, asiakastyytyväisyydestä ja tehtyjen hoitojen lukumääristä.

Lisätietoa hoitopaikan valinnasta ja potilaaksi hakeutumisesta saat soittamalla Sydänsairaalan neuvontanumeroon 03 311 64145.

Lue lisää hoitopaikan valinnasta Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilta (pirha.fi)

Lue lisää hoitopaikan valinnasta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta (stm.fi)