Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan tai kuntayhtymän lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja.

Mikä on palveluseteli?

Asiakas voi saada palvelusetelin palvelutarpeen arvioinnin perusteella, jolloin vastaanotolla kirjoitetaan lähete. Palvelusetelillä kunta tai kuntayhtymä sitoutuu maksamaan tietyn osan palvelusta, jonka tuottaa toinen palveluntuottaja.

Palvelusetelin arvo on määritelty etukäteen. Sitä ei voi vaihtaa rahaksi tai käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä mainittuun tarkoitukseen.

Asiakkaan omavastuuosuudella tarkoitetaan palvelun hinnasta sitä osuutta, jota palveluseteli ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi. Lain mukaan omavastuuosuudesta ei saa sairausvakuutuskorvausta.

Matkakustannuksista voi saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään.

Tampereen kaupungin palvelusetelit

Tays Sydänsairaala on palvelusetelituottaja kardiologin konsultaatiopalveluissa. Palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee terveyskeskuslääkäri. Huomioithan, että Sydänsairaalassa aika on varattava erikoislääkärille (ei erikoistuvalle lääkärille).

Lue lisää erikoissairaanhoidon palvelusetelistä Tampereen kaupungin sivuilta