Hoitopaikan valinnanvapaus

Valinnanvapaus: voit valita, kuka sydäntäsi hoitaa

Vuonna 2014 voimaan tulleen terveydenhuoltolain mukaisesti potilaalla on oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa erikoissairaanhoidon yksiköstä Suomesta. Hoitopaikka valitaan yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Terveydenhuoltolakiin perustuva oikeus valita edistää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta Suomessa.

Miten käytännössä toimitaan?

Lääkäri päättää potilaan mahdollisesta kiireettömän jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeesta. Kun tarve on todettu, hoitava lääkäri voi kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Lääkäri ja potilas voivat yhdessä valita, mihin sairaalaan potilas lähetetään. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Potilas voi valita erikoissairaanhoitoa koskevan hoitopaikkansa, jos hänen oireensa sitä edellyttävät.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa tutkimusta tai hoitoa. Jos valitussa hoitopaikassa on jonoa, potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä sekä sen perusteella, kuinka kiireellinen hoidon tarve on.

Äkillisissä sairastapauksissa jokainen saa kiireellistä hoitoa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Kustannukset

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat lainsäädäntöön. Niissä ole merkittäviä eroja eri alueiden tai sairaaloiden kesken.

Sydänsairaalan asiakasmaksut

Potilas keskiössä

Sydänsairaala julkaisee verkkosivuillaan tietoa hoitoon pääsyn ajoista, asiakastyytyväisyydestä ja tehtyjen hoitojen lukumääristä.

Lisätietoa valinnanvapaudesta saat osoitteesta www.valinnanvapaus.fi tai voit soittaa meille numeroon 03 311 64145.