Hoitopaikan valinnanvapaus

Potilaaksi Sydänsairaalaan erikoissairaanhoidon valinnanvapautta käyttämällä

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut terveydenhuoltolain muutos mahdollistaa, että potilaalla on oikeus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa erikoissairaanhoidon yksiköstä Suomesta. Hoitopaikka valitaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Valinnanvapaus on terveydenhuoltolakiin perustuva oikeus, joka edistää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta Suomessa.

Miten käytännössä toimitaan?

Lääkäri päättää mahdollisesta potilaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeesta. Kun tarve on todettu, hoitava lääkäri voi kirjoittaa lähetteen jatkotutkimuksiin tai -hoitoon. Lääkäri ja potilas voivat yhdessä katsoa, mihin sairaalaan potilas lähetetään. Samalla lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. Potilas on kuitenkin se henkilö, joka voi valita erikoissairaanhoitoa koskevan hoitopaikkansa, jos hänen oireensa sitä edellyttävät.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa tutkimusta tai hoitoa. Jos valitulla hoitopaikalla on jonoja, potilaat hoidetaan lähetteiden saapumisjärjestyksessä ja sen perusteella, kuinka kiireellinen hoidon tarve on.

Äkillisissä sairastapauksissa jokainen saa kiireellistä hoitoa asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.

Kustannukset

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat lainsäädäntöön. Niissä ole merkittäviä eroja eri alueiden tai sairaaloiden kesken. Sydänsairaalan palvelujen hinnasto

Kela korvaa valinnanvapautta käyttävän potilaan matkan enintään niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Potilas keskiössä

Sydänsairaalassa pidetään valinnanvapauden mukanaan tuomaa muutosta tärkeänä. Lain myötä potilaan rooli korostuu. Potilas voi aikaisempaa paremmin osallistua oman hoitonsa ohjaamiseen. Myös palvelujen yhdenvertainen saatavuus parantuu. Uudistuksen tarkoituksena on saada terveydenhuolto vastaamaan paremmin hoidon haasteisiin ja potilaan tarpeisiin.

Jotta hoitopaikan voi valita, tarvitaan tietoa siitä millaista hoitoa missäkin on tarjolla ja millaisia jonotilanteet eri hoitopaikoissa ovat. Tietoa saa paitsi terveydenhuollon ammattilaisilta, myös esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sairaanhoitopiirien omilta verkkosivuilta.

Sydänsairaala julkaisee verkkosivuillaan tietoa toteutuneista hoitoon pääsyn ajoista, asiakastyytyväisyydestä sekä hoidon tuloksista tarjolla oleviin tutkimuksiin ja hoitoihin. Sydänsairaala vastaa mielellään kysymyksiin. Katso myös usein kysytyt kysymykset valinnanvapaudesta.

Lisätietoa valinnanvapaudesta: www.valinnanvapaus.fi