Lähetepotilaat

Julkiseen terveydenhuoltoon lääkärin lähetteellä

Sinulla on mahdollisuus päästä Sydänsairaalan erikoislääkärin tutkimuksiin ja hoitoon terveyskeskus-, työterveys-, sairaala- tai yksityislääkärin lähetteellä. Julkisen puolen potilaana maksat vain poliklinikka- ja hoitopäivämaksun.

Lähetteen saat lääkäriltä

Lähettävä lääkäri tekee arvion potilaan jatkotutkimuksen tai -hoidon tarpeesta. Kun tarve on todettu, voit pyytää hoitavaa lääkäriä kirjoittamaan lähetteen jatkotutkimuksiin tai hoitoon Sydänsairaalaan. Hoitopaikka valitaan aina yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin kanssa.

Maksat vain poliklinikka- ja hoitopäivämaksut

Julkisen sektorin potilaana hoitosi Sydänsairaalassa maksaa sinulle normaalin julkisen hinnoittelun mukaisen poliklinikka- tai hoitopäivämaksun. Poliklinikkamaksu on 35,90 euroa/vastaanottokäynti ja hoitopäivämaksu 47,90 euroa/hoitovuorokausi.

Maksut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevien lakien ja asetuksien mukaiset. Toimenpiteestä tai leikkauksesta ei tule potilaalle ylimääräisiä maksuja. Maksut laskuttaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Terveydenhuollon asiakasmaksukatto

Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa on 47,90 €/vrk (v. 2018). Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville julkisen terveydenhuollon kustannuksille säädetään vuosittain yläraja eli ns. maksukatto. Vuonna 2018-2019 maksukatto on 683€.  Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta. Katon täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 22,50€/vrk. Asiakas huolehtii itse maksujen seurannasta ja tiedon välittämisestä hoitopaikasta toiseen.

Matkakorvaukset

Kela maksaa (yleensä halvimman matkustustavan mukaan) korvausta matkoista sairaalaan tai kuntoutukseen. Taksin käyttöön tulee asiakkaalla korvauksen saadakseen olla hoitolaitoksen antama selvitys taksin käytön tarpeellisuudesta. Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuvat taksimatkat potilas selvittää Kelalle itse hakiessaan matkakorvausta.

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävää ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa haetaan lääkärintodistuksella jonka hakija toimittaa joko työnantajalle tai Kelaan; Kela tarvitsee todistuksen mukaan myös erillisen sairauspäivärahahakemuksen. Lisätietoja sairausajan sosiaaliturvasta saatte osaston sosiaalityöntekijältä sekä mm. Kelasta ja ammattiliittojen työttömyyskassoista.

Kotipalvelut toipilasajan tueksi

Kunnan järjestämät kotipalvelut ovat tarveharkintaisia, lisäksi kotipalveluita tarjoavat useat yksityiset palveluntuottajat ja järjestöt. Tarvittaessa voitte olla yhteyksissä osaston sosiaalityöntekijään tai suoraan myös palveluntuottajaan.

Lääkekorvaukset

Monet sydänlääkkeet kuuluvat ns. alempaan erityiskorvausluokkaan, joka vuonna 2014 on 65% lääkkeen hinnasta. Oikeutta erityiskorvaukseen haetaan lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla, joka hakijan tulee toimittaa Kelaan tai työpaikan sairauskassaan.