Aortan korjausleikkauspotilaan fysioterapia

Suunniteltuun aortan korjausleikkaukseen tulevan potilaan fysioterapia alkaa jo ennen leikkausta, jolloin potilaan lähtötilanne kartoitetaan haastattelemalla ja tekemällä tilanteeseen kuuluvia mittauksia ja tutkimuksia.

Fysioterapeutti ohjaa potilaalle kuntoutumisen kannalta oleellisia leikkauksen jälkeisiä asioita. Läheinen voi potilaan luvalla ja halutessa olla ohjaustilanteissa mukana.

Kuntoutuminen alkaa heti leikkauksen jälkeen, alkuun avustettuna. Potilaan oma rooli kasvaa päivä päivältä. Ensimmäiset harjoitukset aloitetaan jo leikkauspäivänä vuoteella sydänteholla ja harjoittelua jatketaan vuodeosastolla, myöhemmin jatkohoitosairaalassa ja lopulta kotona.

Varhainen ylösnousu vuoteesta edistää toipumista. Ensimmäisen kerran potilas pääsee nousemaan vuoteesta avustettuna leikkauksen jälkeisenä päivänä. Rintalastan avauksen kautta leikattu potilas nousee vuoteesta kylkitekniikalla leikkauksen jälkeiset kaksi kuukautta, tekniikkaa noudatetaan ensimmäisestä noususta alkaen.

Liikkuminen on lääkettä jo sairaalassa. Leikkauksen jälkeisenä päivänä nousut vuoteesta tapahtuvat vielä avustettuna. Toisena leikkauksen jälkeisenä päivänä potilas pääsee jo kävelylle voinnin salliessa, alkuun saatettuna. Pystyasentoa ja liikkumista lisätään vähitellen kuntoutumisen edetessä. Nukutuksen ja vuodelevon jälkeen varhainen liikkeellelähtö ja hengityksen tehostaminen auttavat toipumaan leikkauksesta ja ehkäisevät leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita.

Aortan korjausleikkauksen taustalla olevat syyt ratkaisevat sen, tarvitaanko rasituksen suhteen rajoituksia vielä leikkauksen ja toipilasvaiheen jälkeen.

Fysioterapeutti ja hoitohenkilökunta ohjaavat potilasta yksilöllisesti kohti omatoimisuutta aortan korjausleikkauksen jälkeen.